v CZ verzi 658 345 inzerátů

Vložit inzerát zdarma

Jičín inzerce zdarma, bazar

Sekce inzerce zdarma

Nejnovější inzeráty


Obsluha čerpacích stanic a mycích linek  - Jiří Cardal dohodou Jičín Obsluha čerpacích stanic a mycích linek - Jiří Cardal Obsluha strojů na výrobu a zpracování vý - TECMAPLAST CZ, s.r.o. dohodou Jičín Obsluha strojů na výrobu a zpracování vý - TECMAPLAST CZ, s.r.o. Obsluha zemních a příbuzných strojů - M - SILNICE a.s. dohodou Jičín Obsluha zemních a příbuzných strojů - M - SILNICE a.s. Pomocníci v kuchyni - K l u b V e s e l í s.r.o. dohodou Jičín Pomocníci v kuchyni - K l u b V e s e l í s.r.o. Pomocníci v kuchyni - CF INVEST spol. s r.o. dohodou Jičín Pomocníci v kuchyni - CF INVEST spol. s r.o. Pomocníci v kuchyni - Lázně Bělohrad a.s. dohodou Jičín Pomocníci v kuchyni - Lázně Bělohrad a.s. Inženýři projektanti inženýrských děl - ARBOPlan s.r.o. dohodou Jičín Inženýři projektanti inženýrských děl - ARBOPlan s.r.o. Kuchaři (kromě šéfkuchařů) - B & K  TOUR , s. r. o. dohodou Jičín Kuchaři (kromě šéfkuchařů) - B & K TOUR , s. r. o. Mechanici a opraváři osobních automobilů - A. Charouz,spol. s r. o. dohodou Jičín Mechanici a opraváři osobních automobilů - A. Charouz,spol. s r. o. Nástrojaři a příbuzní pracovníci - PENT, a.s. dohodou Jičín Nástrojaři a příbuzní pracovníci - PENT, a.s. Obchodní zástupci - TEX-IT s.r.o. dohodou Jičín Obchodní zástupci - TEX-IT s.r.o. Pomocníci v kuchyni - B & K  TOUR , s. r. o. dohodou Jičín Pomocníci v kuchyni - B & K TOUR , s. r. o. Dopravní dispečeři - FEE Transport s.r.o. dohodou Jičín Dopravní dispečeři - FEE Transport s.r.o. Dopravní dispečeři - FEE Transport s.r.o. dohodou Jičín Dopravní dispečeři - FEE Transport s.r.o. Obchodní zástupci - FEE Transport s.r.o. dohodou Jičín Obchodní zástupci - FEE Transport s.r.o. Operátoři telefonních panelů - FEE Transport s.r.o. dohodou Jičín Operátoři telefonních panelů - FEE Transport s.r.o. Pracovníci ostrahy, strážní - TREBI s.r.o. dohodou Jičín Pracovníci ostrahy, strážní - TREBI s.r.o. Dopravní dispečeři - PUMR & RYBA, TRANSPORT - SPEDI dohodou Jičín Dopravní dispečeři - PUMR & RYBA, TRANSPORT - SPEDI Hledám ke koupi dům dohodou Jičín Hledám ke koupi dům Svatební šaty vel. 34-38 1 500 Kč Jičín Svatební šaty vel. 34-38 Praga V3S skříň 115 000 Kč Jičín Praga V3S skříň KAVITAČNÍ PŘÍSTROJ CRYSTAL TOWER 105 000 Kč Jičín KAVITAČNÍ PŘÍSTROJ CRYSTAL TOWER dovoz vody do Úlibic 20 m3 dohodou Jičín dovoz vody do Úlibic 20 m3 Pánský oblek 1 800 Kč Jičín Pánský oblek Šatičky pro družičku (nové), vel. 74 300 Kč Jičín Šatičky pro družičku (nové), vel. 74 Bubnová sekačka Giralda 7 500 Kč Jičín Bubnová sekačka Giralda Ratanový houpací papasan 2 000 Kč Jičín Ratanový houpací papasan Pánský oblek (nový) 1 400 Kč Jičín Pánský oblek (nový) Pentobarbital Nembutal, actavis, amfetamine,Addera dohodou Jičín Pentobarbital Nembutal, actavis, amfetamine,Addera Prodám dubové fošny 1 313 000 Kč Jičín Prodám dubové fošny
Další nové inzeráty >>

Okres Jičín leží v severozápadní části Královéhradeckého kraje. Na severu sousedí s okresem Semily v Libereckém kraji, na východě s okresem Trutnov, na jihu s okresem Hradec Králové a na západě s okresy Nymburk a Mladá Boleslav ve Středočeském kraji. K 31. 12. 2007 se rozlohou 887 km2 na celkové ploše Královéhradeckého kraje podílí 18,6 % a je druhým nejmenším okresem v kraji (za okresem Náchod). Z hlediska počtu obyvatel je okres Jičín nejmenší, k 31. 12. 2007 jich zde žilo 78 852, tj. 14,3 % z celkového počtu obyvatel kraje. Hustota zalidnění je druhá nejmenší v kraji (za okresem Rychnov nad Kněžnou). Na 1 km2 připadá 89 obyvatel.

Rovinatý povrch okresu v jeho jižní části doznává od středu výraznější členitosti, která dominuje na severu okresu. Území se ze středočeské roviny postupně zvedá a přechází od chlumů ve střední části až do krkonošského podhůří na severovýchodě. Okres rozdělil v období třetihor lužický zlom na část rovinnou a část podhorskou. Obě části se odlišují geologickým složením a dobou vzniku hornin. Rovinná část je tvořena usazeninami permokarbonskými a výskytem zkamenělého dřeva a vzácných křemičitých minerálů vzniklých vulkanickou činností v posledních fázích prvohor. Rozhraní představuje Kozákovský hřbet, z větší části již v okrese Semily, a chlumy v okolí města Hořice. Nadmořská výška se tak mění od nejníže položeného místa okresu s 208 m nadmořské výšky ležící na hranici okresu jižně od Dětenic až po nejvyšší bod okresu Kozinec s výškou 608 m u obce Vidochov v jeho severní části. Krajina na Libáňsku a Kopidlensku v jižní části okresu se tak výrazně odlišuje od členitého Novopacka a Hořicka na severu a severovýchodě.

Specifikou okresu jsou pískovcové útvary Prachovských skal. Tvoří východní část celé krajinné oblasti zvané Český ráj zasahující na území okresu od západu a severozápadu od Turnova a Mnichova Hradiště v okresech Semily a Mladá Boleslav. Oblast vznikla z pískovcových plošin s nadmořskou výškou kolem 300 m, zvrásněných do hlubokých údolí. Spolu s borovými lesy a rybníky patří k atraktivním, turisty vyhledávaným místům, a to zejména v okolí Jičína a Sobotky.

Na vodní toky není území okresu příliš bohaté. Nejvýznamnějším a také největším vodním tokem je Cidlina pramenící v okrese Semily na úpatí hory Tábor. Protéká od severu k jihu, sbírá do sebe vody všech okolních potoků a říček. Jinak okresem protéká řada drobným vodních toků, které pramení většinou v krkonošském podhůří, jako je např. Studénka, Trnávka, Javorka, Úlibický potok, Rokytka a Bystřice. Druhou největší řekou je Mrlina pramenící poblíž Markvartic a protékající Kopidlnem. Malebný ráz dávají jičínské krajině rybníky. Jsou využívány zejména pro rekreaci, méně již k hospodářským účelům. Jsou to zejména Jinolické rybníky, rybník Kníže v Jičíně, Dvorecký rybník, Hlíza ve Dřevěnici s veřejnými koupališti, ale také Ostruženský rybník, Šibeňák, Černý a Bílý u Kosti, Pařezský, Valcha u Železnice a Jahodnice. Jejich celková plocha činí 498 ha.

Z celkové rozlohy okresu tvoří 68,3 % zemědělská půda (z toho 76,2 % zabírá orná půda a 17,1 % trvale zatravněné porosty). Lesy pokrývají 21,6 % plochy okresu. Převažují lesy jehličnaté a doubravy, na štěrkopískových terasách a pískách jsou borové lesy, na dně miletínského úvalu se nacházejí rozsáhlé ostrovy listnatých lesů.

Ve struktuře obcí převládají obce s počtem obyvatel do 199 (41,4 %) a s počtem obyvatel 200 – 499 (35,1 % všech obcí). Z celkového počtu 111 samostatných obcí jich má 10 statut města. Ve dvou městech nad pět tisíc obyvatel žila téměř čtvrtina (23,5 %) všech trvale bydlících obyvatel okresu. V sídelní struktuře zaujímá první místo okresní město Jičín s 16 448 obyvateli.

Přirozeným centrem oblasti je okresní město Jičín. Je silniční dopravní křižovatkou, kde se protínají dvě významné tepny silnic I. třídy – silnice č. 16 vedoucí ze Slaného přes Mělník, Mladou Boleslav do Trutnova a dále až na polskou hranici a silnice č. 35 vedoucí z polského Zhořelce přes Liberec do Hradce Králové, Svitav a Olomouce. Město má tedy dobré dopravní spojení s většinou významných center republiky, o čemž svědčí i značné množství dálkových autobusových spojů vedených přes město Jičín. Železniční doprava nemá v okrese velký význam.

V okrese se nachází jedna chráněná krajinná oblast Český ráj, sedm přírodních rezervací a 30 přírodních památek. S ohledem na příznivé klimatické podmínky a pro své přírodní krásy a kulturní památky je oblast vyhledávaným místem pro přechodnou i trvalou rekreaci. Četnost objektů určených pro individuální rekreaci vzrostla výrazně v důsledku vylidňování venkovských obcí. Z míst volné rekreace je nejvíce navštěvován Český ráj, tj. oblast jinolických rybníků, Prachov, okolí Sobotky, Lužan, Dřevěnice a Hořic. Z míst vázané rekreace je nejvíce objektů umístěno v podhůří Krkonoš v okolí Nové a Staré Paky, ale též na Hořicku, Bělohradsku a samozřejmě i v Českém ráji.

Na základě zákona 314/2002 Sb. o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností bylo na území okresu vytvořeno šest správních obvodů pověřených obecních úřadů - Jičín, Hořice, Kopidlno, Lázně Bělohrad, Nová Paka a Sobotka a tři správní obvody obcí s rozšířenou působností - Jičín, Hořice a Nová Paka. Tyto obce jsou pověřeny výkonem vybraných funkcí státní správy pro všechny obce, které do jejich správního obvodu přísluší.

Ke konci roku 2007 bylo z hlediska struktury podnikatelské sféry zapsáno do registru ekonomických subjektů 18 183 podnikatelských subjektů, to představuje 14,3 % z celkového počtu ekonomických subjektů kraje. Fyzické osoby tvořily 71 % a 29 % právnické osoby. V členění podle odvětvové činnosti tvořily z celkového počtu 16,1 % podniky zabývající se průmyslem, 12,6 % tvořily stavební podniky, 9,2 % zemědělské podniky, ale nejvíce, 31,2 % podniky zabývající se obchodem, ubytováním a stravováním.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tisk vybraných inzerátů >>
Odeslat výběr
Od Komu Kopie Text
Odběr inzerce
Po vložení emailu Vám budeme posílat inzeráty ze zvolené kategorie inzerce.
Novinky z okresu
Dorazí světlo z Betléma

Stará Paka - Betlémské světlo je plamínek, který putuje napříč Evropou. Za Česko jej tradičně přeberou skauti a skautky z Brna.

OBRAZEM: Právě jsme se narodili

Jičín - Dnes vás seznámíme s dalšími miminky narozenými v jičínské porodnici.

Investiční plány Hořic na příští rok

Hořice - V roce 2018 bude město Hořice hospodařit s 222 miliony korun včetně převodu zůstatku ve výši téměř 33 miliony korun.

Jičínští školáci trhali rekordy

Jičín - Po středečním úspěchu, kdy první ze tříd Základní školy Husova pokořila svým výdělkem na prodejním jarmarku dosavadní rekordy, se ve čtvrtek v rámci projektu Abeceda peněz představila v pobočce České spořitelny další z dětských „firem“.

Vaše přání může zaznít v chrámu ve Vídni

Ve vídeňské katedrále svatého Štěpána, jejíž kořeny sahají až do 12. století, je umístěna dřevěná schránka, do níž příchozí mohou vhodit své napsané přání či prosbu, a to v jakémkoliv světovém jazyce.