v CZ verzi 658 345 inzerátů, měsíčně nás navštíví přes 100 000 lidí

Vložit inzerát zdarma

Středočeský kraj - inzerce zdarma, bazar

Sekce inzerce zdarma

Nejnovější inzeráty


Štěpkovač.. předvedu ukážu a nechám vyzkoušet 27 054 Kč Rakovník Štěpkovač.. předvedu ukážu a nechám vyzkoušet Štípačky dřeva v pohodě 33 099 Kč Rakovník Štípačky dřeva v pohodě Pracovník úklidu Mnichovice, Praha východ. dohodou Praha-východ Pracovník úklidu Mnichovice, Praha východ. Sypovník,sypač, posypovač,sazeč 12 110 Kč Rakovník Sypovník,sypač, posypovač,sazeč Sypač,pískovač,štěrkovač, sazeč 12 110 Kč Rakovník Sypač,pískovač,štěrkovač, sazeč Kyanid draselný jak prášky, tak prášek KCN 99,99% 1 000 Kč Mladá Boleslav Kyanid draselný jak prášky, tak prášek KCN 99,99% Katlov 1 Kč Kutná Hora Katlov Církvice, Svatý Jakub 1 Kč Kutná Hora Církvice, Svatý Jakub MADAME RIMSKY KORSAKOV - olejomalba na plátně 2 480 Kč Mělník MADAME RIMSKY KORSAKOV - olejomalba na plátně Totéž platí pro půjčky na renovaci, zelené půjčky 8 000 000 Kč Mladá Boleslav Totéž platí pro půjčky na renovaci, zelené půjčky ADIPEX RETARD - 0 Kč Příbram ADIPEX RETARD - nabídka úvěru pro Čechy - Nabídka 50 000 Kč Praha-západ nabídka úvěru pro Čechy - Nabídka Řešení pro všechny finanční problémy 50 000 Kč Praha-západ Řešení pro všechny finanční problémy Německý ovčák štěńata mohutná k odběru 9 000 Kč Mělník Německý ovčák štěńata mohutná k odběru Pořád čekáte na příležitost? dohodou Beroun Pořád čekáte na příležitost? ELEKTRICKÁ ODSÁVAČKA MATEŘSKÉHO MLÉKA 1 100 Kč Nymburk ELEKTRICKÁ ODSÁVAČKA MATEŘSKÉHO MLÉKA Walt Disney Dobrou noc 1 150 Kč Benešov Walt Disney Dobrou noc Dobrman štěňata s PP z CHS Halit Paša prodám 28 912 Kč Nymburk Dobrman štěňata s PP z CHS Halit Paša prodám Nabídka půjčky dohodou Mladá Boleslav Nabídka půjčky mince10 kcs čsfr štefánik a Masaryk 400 Kč Kladno mince10 kcs čsfr štefánik a Masaryk Nečekejte až Vám exekutor zazvoní u dveří. 1 Kč Kutná Hora Nečekejte až Vám exekutor zazvoní u dveří. Všem Volný kredit pro celou Českou republiku 5 000 Kč Příbram Všem Volný kredit pro celou Českou republiku POTŘEBUJE PŮJČIT, ALE BOJÍTE SE SPLÁTEK ? dohodou Praha-východ POTŘEBUJE PŮJČIT, ALE BOJÍTE SE SPLÁTEK ? Fair and fast credit 1 000 Kč Nymburk Fair and fast credit Nabídka soukromých půjček 500 000 Kč Příbram Nabídka soukromých půjček Prodej fotoaparátu FUJI s6500fd,cena dohodou 2 000 Kč Praha-východ Prodej fotoaparátu FUJI s6500fd,cena dohodou Oxycotin, Adipex, Neurol, Xanax, Lexaurin,Rivotril 1 000 Kč Mladá Boleslav Oxycotin, Adipex, Neurol, Xanax, Lexaurin,Rivotril Dobrman - krásná šěňátka s PP dohodou Praha-východ Dobrman - krásná šěňátka s PP
Další nové inzeráty >>

Středočeský kraj leží uprostřed Čech. Velikostí, počtem obcí i obyvatel patří mezi největší kraje České republiky. Jeho rozloha (11 015 km2) zabírá téměř 14 % území ČR a je přibližně 1,9 krát větší než je průměrná rozloha kraje v České republice. Kraj zcela obklopuje hlavní město Prahu a sousedí téměř se všemi českými kraji kromě Karlovarského a moravských krajů. Územně náleží k Českému masivu, který je jednou z nejstarších částí evropské pevniny. Jeho reliéf je poměrně málo členitý. Sever a východ je rovinatý, na jihu a jihozápadě převládají vrchoviny. Nejvyšším bodem území je vrchol brdských hřebenů Tok (864 m n. m.) v okrese Příbram, nejnižším bodem je řečiště Labe (153 m n. m.) v okrese Mělník.

Území kraje se dělí na 12 okresů s 10 okresními městy. Rozlohou je největší okres Příbram (15 % rozlohy kraje), nejmenším okresem je pak Praha-západ (5 % rozlohy kraje). V roce 2007 bylo na území kraje 1 146 obcí. Největší počet obcí je soustředěn v okrese Mladá Boleslav (123 obcí) a nejmenší počet obcí má okres Mělník (70 obcí). Statut města je přidělen 80 obcím.

K 1. 1. 2003, kdy nabyla platnosti reforma státní správy, byly zrušeny okresní úřady, ne však okresy jako územní jednotky. Současně byly ustaveny územní obvody pověřených obcí II. stupně a správní obvody obcí s rozšířenou působností III. stupně. Ve Středočeském kraji se nachází 26 správních obvodů obcí s rozšířenou působností, svou velikostí velice rozdílných. Největším správním obvodem obce s rozšířenou působností je obvod Mladá Boleslav, do kterého spadá 98 obcí, naopak správní obvod Lysé nad Labem tvoří pouze 9 obcí.

Na základě vyhlášky č. 513/2006 Sb., ze dne 3. listopadu 2006, kterou se mění vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů došlo téměř ve všech krajích České republiky (kromě Ústeckého kraje) ke změnám hranic okresů. Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2007. Smyslem této vyhlášky bylo sladění území okresů se správními obvody obcí s rozšířenou působností. Ve Středočeském kraji se tato změna týkala 36 obcí. Okresní příslušnost se tedy změnila u těch obcí, které spadaly pod obec s rozšířenou působností v jiném okrese, než ve kterém se samy nacházely. Český statistický úřad postupně přepočítává údaje za předcházející období na srovnatelnou územní strukturu okresů platnou po 1. lednu 2007. V současné době však není pro tyto přepočty k dispozici dostatek relevantních údajů. Proto musíme v meziročním vývoji některých ukazatelů za území okresů, kterých se tyto změny týkaly, uvádět tečku.

K 31. 12. 2007 měl Středočeský kraj 1 201 827 obyvatel. Nejvíce lidnatým okresem Středočeského kraje je okres Kladno, ve kterém již počet obyvatel přesáhl 155 000. V okresech Mladá Boleslav, Praha-východ, Praha-západ a Příbram žije přes 100 000 obyvatel. Naopak populačně nejmenším je okres Rakovník s necelými 54 000 obyvateli. Hustota zalidnění je nejvyšší v okresech Kladno, Praha-východ a Praha-západ , kde dosáhla hodnoty přes 160 obyvatel na km2. Všechny tyto okresy mají intenzivní sociálně – ekonomické vazby na Prahu a do jisté míry tvoří metropolitní zázemí hlavního města. Naopak nejnižší hustota zalidnění je v okresech Rakovník, Benešov a Příbram, kde hustota zalidnění nepřesahuje 70 obyvatel na km2. Kraj je charakteristický vysokým zastoupením obcí s počtem obyvatel do dvou tisíc (1 056 obcí), ve kterých žije 42 % obyvatel. Podíl městského obyvatelstva na celkovém počtu obyvatel kraje je 54,7 % a je nejnižší v celé České republice.

Demografický vývoj kraje se začal ve 2. polovině devadesátých let minulého století hlavně díky výstavbě satelitních obytných celků v okolí Prahy výrazně měnit. Důvodem je zejména neustálý přírůstek stěhováním (v roce 2000 byl 5,9 promile, v roce 2007 20,6 promile), který příznivě ovlivňuje i přirozenou měnu obyvatel. Díky struktuře přistěhovaných, kteří jsou většinou mladší a zakládají v kraji své rodiny, se postupně snižoval úbytek přirozenou měnou (v roce 2000 byl 2,6 promile) a v roce 2007 byl již zaznamenám přirozený přírůstek 1,7 promile. Výsledkem je více než šestinásobné zvýšení celkového přírůstku obyvatel.

Poloha Středočeského kraje významně ovlivňuje jeho ekonomickou charakteristiku. Úzká vazba s hlavním městem, hustá dopravní síť, činí polohu kraje mimořádně výhodnou. Naopak zřejmá nevyváženost vztahu Prahy – metropole celorepublikového významu – a středních Čech – periferie Prahy – je pro kraj nevýhodou. Tato skutečnost, stejně jako absence krajského města jako správního centra regionu, do určité míry limituje rozvoj kraje. Kraj je pro Prahu významným zdrojem pracovních sil, doplňuje pražský průmysl, zásobuje Prahu potravinami, poskytuje Praze svůj rekreační potenciál.

Středočeský kraj má kromě Prahy nejhustší, ale také nejpřetíženější dopravní síť v republice. Přes území kraje vedou do hlavního města historicky radiálně uspořádané hlavní železniční i silniční tranzitní sítě. Své zastoupení v kraji má i vodní doprava. Jedinou vodní cestu v ČR pro vnitrostátní i mezinárodní přepravu představuje v současné době Labsko-vltavská vodní cesta, přibližně 3/4 její délky procházejí územím kraje.

Pro Středočeský kraj je charakteristická rozvinutá zemědělská i průmyslová výroba. Zemědělská výroba těží z vynikajících přírodních podmínek v severovýchodní části kraje, kraj vyniká hlavně rostlinnou výrobou, pěstováním pšenice, ječmene, cukrovky, v příměstských částech pěstováním ovoce, zeleniny a květin.

Stěžejními průmyslovými odvětvími jsou strojírenství, chemie a potravinářství. ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav je podnikem celostátního významu, pokračuje výroba malých aut v TPCA Czech, s.r.o. Kolín. Několika významnějšími podniky je zastoupeno i sklářství, keramika a polygrafie. Ústup zaznamenaly dříve tradiční obory těžba uhlí, ocelářství a kožedělný průmysl.

Ve srovnání s odvětvovou strukturou zaměstnanosti v ČR je v kraji nadprůměrně zastoupena průmyslová výroba a zemědělství, naopak podíl stavebnictví a služeb na celkové zaměstnanosti je nižší, oblast služeb však vykazuje v posledních letech progresivní růst.

Průměrná hrubá měsíční mzda (fyzické osoby – předběžné údaje) dosáhla v kraji v roce 2007 výše 21 621 Kč, vzrostla proti předchozímu roku o zhruba 9 % a byla druhá nejvyšší v celé ČR.

Míra nezaměstnanosti je dlouhodobě nižší proti republikovému průměru. Existují výrazné rozdíly v nezaměstnanosti uvnitř kraje, ovlivněné opět blízkostí Prahy. K 31. 12. 2007 byla míra registrované nezaměstnanosti v kraji podle nové metodiky 4,25 %. Nejvyšší hodnoty v rámci kraje dosáhla v okrese Nymburk 6,19 %, nejnižší v okrese Praha–západ 1,64 %.

Hrubý domácí produkt na obyvatele ve Středočeském kraji v roce 2007 vykazoval 94,3 % průměrné úrovně hrubého domácího produktu na obyvatele České republiky, což jej zařadilo na druhé místo v porovnání s ostatními kraji. Tato skutečnost je vedle výsledku automobilového průmyslu výrazně ovlivněna strategicky výhodnou polohou Středočeského kraje, který obklopuje hlavní město republiky.

Na území Středočeského kraje se nachází množství významných historicky cenných památek a několik chráněných krajinných oblastí. Největší koncentrací památek se vyznačuje město Kutná Hora (chrám sv. Barbory, Vlašský dvůr, Hrádek se stříbrnými doly, Kostnice), které bylo zapsáno do Seznamu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. V českém seznamu městských památkových rezervací středních Čech kromě Kutné Hory figuruje jen Kolín. Nejproslulejšími hrady jsou Karlštejn a Točník na Berounsku, Křivoklát na Rakovnicku, Český Šternberk na Benešovsku a Kokořín na Mělnicku. Nejvýznamnějšími zámky jsou Konopiště na Benešovsku, Žleby a Kačina na Kutnohorsku, Lány na Rakovnicku, Nelahozeves nebo mělnický zámek. Nejzajímavějšími zříceninami jsou Žebrák na Berounsku a Okoř v okrese Praha-západ.
Nejcennější přírodní oblast kraje představuje CHKO Křivoklátsko, která figuruje na seznamu biosférických rezervací, mezi další významné oblasti patří CHKO Kokořínsko, Český kras, Český ráj a Blaník.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tisk vybraných inzerátů >>
Odeslat výběr
Od Komu Kopie Text
Odběr inzerce
Po vložení emailu Vám budeme posílat inzeráty ze zvolené kategorie inzerce.
Novinky z kraje
Setkání s občany Kladna bude tentokrát o Bajkalu

Další ze setkání, při kterých diskutují zástupci kladenské radnice s občany jednotlivých čtvrtí o změnách v okolí jejich bydliště, se tentokrát uskuteční 20. listopadu na základní škole v Norské ulici. Tématem bude příprava studie okolí takzvaného Bajkalu, tedy ulic Holandská, Dánská a Anglická.

Svět záchranářů chce kraj vybudovat za čtvrt miliardy

/FOTOGALERIE/ Protesty, s nimiž před časem vystoupila část obyvatel Zaječova na Berounsku proti záměru vybudovat v těsné blízkosti obce výcvikový areál podle vzoru karlovarského Světa záchranářů, na přípravu projektu neměly dopad. Vyplynulo to z informací, jež zazněly na úterním jednání bezpečnostní rady kraje: plány vybudovat dva „Světy záchranářů“, a to na pozemních získaných od obce Zaječov a v Lysé nad Labem, stále trvají. 

Odstřel koček i psů v přírodě se výrazně snížil a klesá dál

Psi jsou na odstřel - a kočky ještě víc. Tyhle debaty často vzrušují chovatele. Volně pobíhající zvířata totiž někteří z myslivců - pouze však myslivecká stráž a myslivečtí hospodáři - mají právo zastřelit, pokud se potulují ve vzdálenosti větší než 200 metrů od obydlí.

Po havárii autobusu hrála hlavní roli vězeňská služba

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Vězni na útěku! Tohle hlášení z příbramské lokality Bytíz zvedlo ve středu po ránu do akce nejenom policisty z okolí. A k místu ohlášené mimořádné události se hnaly i vozy dalších složek integrovaného záchranného systému: hasičů a policie. O příslušnících Vězeňské služby ČR ani nemluvě. Pro nikoho ze zúčastněných to však nebylo překvapení. Právě začalo předem plánované společné taktické cvičení.

Automatizovaný parkovací dům ve Slaném končí. Auta si odvezte co nejdříve!

Skvělá myšlenka, která nedosáhla kýženého cíle. I tak by se dala shrnout krátká historie automatizovaného parkovacího domu (APD) ve Slaném. Unikátní stavba, která měla sloužit i příštím generacím, byla uvedena do provozu v lednu 2013. Po šesti letech strastí, problémů a soudních jednání, bude parkoviště pro 149 koncem září uzavřeno.