v CZ verzi 658 345 inzerátů, měsíčně nás navštíví přes 150 000 lidí

Vložit inzerát zdarma

Karlovarský kraj - inzerce zdarma, bazar

Sekce inzerce zdarma

Nejnovější inzeráty


1 waitfor delay '0:0:15' -- 1 Kč Karlovy Vary 1 waitfor delay '0:0:15' -- vZyQj9zO'; waitfor delay '0:0:15' -- 1 Kč Karlovy Vary vZyQj9zO'; waitfor delay '0:0:15' -- -5 OR 504=(SELECT 504 FROM PG_SLEEP(15))-- 1 Kč Karlovy Vary -5 OR 504=(SELECT 504 FROM PG_SLEEP(15))-- -5) OR 473=(SELECT 473 FROM PG_SLEEP(15))-- 1 Kč Karlovy Vary -5) OR 473=(SELECT 473 FROM PG_SLEEP(15))-- -1)) OR 735=(SELECT 735 FROM PG_SLEEP(15))-- 1 Kč Karlovy Vary -1)) OR 735=(SELECT 735 FROM PG_SLEEP(15))-- jBQWvFn7' OR 201=(SELECT 201 FROM PG_SLEEP(15))-- 1 Kč Karlovy Vary jBQWvFn7' OR 201=(SELECT 201 FROM PG_SLEEP(15))-- LUJowWQt') OR 492=(SELECT 492 FROM PG_SLEEP(15))-- 1 Kč Karlovy Vary LUJowWQt') OR 492=(SELECT 492 FROM PG_SLEEP(15))-- vnX2FvwH')) OR 898=(SELECT 898 FROM PG_SLEEP(15))-- 1 Kč Karlovy Vary vnX2FvwH')) OR 898=(SELECT 898 FROM PG_SLEEP(15))-- 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) 1 Kč Karlovy Vary 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) 1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' 1 Kč Karlovy Vary 1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' 1' 1 Kč Karlovy Vary 1'" 1 1 Kč Karlovy Vary 1 @@hjpv5 1 Kč Karlovy Vary @@hjpv5 maltipoo - úžasná štěňata jsou nyní k dispozici 6 000 Kč Karlovy Vary maltipoo - úžasná štěňata jsou nyní k dispozici stará bengálská nebo bengálská mourovatá dohodou Cheb stará bengálská nebo bengálská mourovatá rozkošný pomeranian pro nové domovy dohodou Karlovy Vary rozkošný pomeranian pro nové domovy spěchá to  poptavka o podnajmu 10 000 Kč Cheb spěchá to poptavka o podnajmu spěchá to  poptavka o podnajmu 10 000 Kč Cheb spěchá to poptavka o podnajmu vynikající pomeranian pro nové domovy dohodou Cheb vynikající pomeranian pro nové domovy milá a rozkošná štěňátka pomeranian dohodou Karlovy Vary milá a rozkošná štěňátka pomeranian milá a přítulná pomeranianská štěňátka dohodou Karlovy Vary milá a přítulná pomeranianská štěňátka přesná a krásná štěňátka pomeranian dohodou Cheb přesná a krásná štěňátka pomeranian dobrá štěňata dalmatinů na prodej do nových domovů dohodou Karlovy Vary dobrá štěňata dalmatinů na prodej do nových domovů krásná štěňata dalmatinů na prodej do nových domov dohodou Karlovy Vary krásná štěňata dalmatinů na prodej do nových domov rozkošná štěňata dalmatinů na prodej do nových dom dohodou Karlovy Vary rozkošná štěňata dalmatinů na prodej do nových dom kromě štěňat dalmatinů na prodej do nových domovů dohodou Karlovy Vary kromě štěňat dalmatinů na prodej do nových domovů povzbuzující štěňata dalmatinů k prodeji do nových dohodou Karlovy Vary povzbuzující štěňata dalmatinů k prodeji do nových povzbudit štěňata dalmatinů k prodeji do nových do dohodou Karlovy Vary povzbudit štěňata dalmatinů k prodeji do nových do hravě štěňata dalmatinů na prodej do nových domovů dohodou Karlovy Vary hravě štěňata dalmatinů na prodej do nových domovů šikovná a jemná dalmatinská štěňata na prodej 0 Kč Karlovy Vary šikovná a jemná dalmatinská štěňata na prodej
Další nové inzeráty >>

Karlovarský kraj je především proslulý svým lázeňstvím. Na území kraje se nachází nejen naše nejznámější lázně Karlovy Vary, ale Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Lázně Kynžvart a Jáchymov. Lázně v Kyselce nejsou v současné době v provozu, ale probíhá zde rekonstrukce a měly by i nadále jako lázně sloužit veřejnosti. Spolu s léčivými prameny je kraj bohatý i na přírodní minerální vody, z nichž nejznámější je Mattoni. V souvislosti s lázeňstvím jsou také velice známé lázeňské oplatky, které si jako sladkou pochoutku zamilovali nejen místní obyvatelé, ale především lázeňští hosté z celého světa. Karlovy Vary kromě toho prosluly ještě bylinným likérem Becherovka a uměním sklářů společnosti Moser. Město Chodov proslavil růžový porcelán, který se vyváží do celého světa. Z kulturní oblasti je to především Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, který nabízí setkání tvůrců domácích i zahraničních.

Karlovarský kraj se nachází na západě území České republiky a vznikl rozdělením kraje Západočeského na Plzeňský a Karlovarský. Na severu a západě uzavírá území republiky státní hranicí s Německem, na východě sousedí s Ústeckým krajem a na jihu s krajem plzeňským. Spolu s Ústeckým krajem tvoří oblast soudružnosti Severozápad, tzv. NUTS 2. Přes území těchto dvou krajů, podél státní hranice, se rozprostírají Krušné hory. Jejich nejvyšší bod Klínovec (1 244 m n.m.) leží v okrese Karlovy Vary, stejně tak jako nejnižší bod kraje (320 m n.m.), který se nachází na řece Ohři na hranici kraje. Ohře je zároveň nejvýznamnější řekou Karlovarského kraje a celé území také spadá do jejího povodí. Dalšími významnými řekami jsou Teplá, Rolava, Bystřice a Svatava. Z nich nejznámější je řeka Teplá, která vtéká do Ohře v Karlových Varech a která protéká údolím Karlových Varů, kde vyvěrá většina horkých pramenů. Ty vtékají do řeky a umožňují vznik odrůdy aragonitu, známé jako vřídlovec a hrachovec, oba vylučované po tisíciletí z horkých karlovarských pramenů, jejichž voda má v sobě rozpuštěno mnoho nerostných látek a plynů, hlavně kysličníku uhličitého. Z větších kusů se zhotovují umělecké a upomínkové předměty, vkusná těžítka, popelníčky, vykládají se jím víka krabic, vyrábějí přívěsky a nejznámější jsou asi vřídlovcové růže. Z dalších přírodních zdrojů jsou nejvýznamnější zásoby hnědého uhlí na sokolovsku a dále keramické jíly, které se zasloužily o vysoký počet výroben porcelánu téměř po celém území kraje. Na světovém ohlasu našeho kraje se ale největší měrou podílí zásoby minerálních a léčivých vod, které daly vzniknout již výše zmiňovaným lázním.

Kraj tvoří 3 okresy – chebský, karlovarský a sokolovský a celkem se zde nachází 132 obcí, které jsou dále členěny do 518 částí. Svou rozlohou (3 315 km2) se Karlovarský kraj řadí k těm nejmenším, zaujímá pouze 4,2 % území ČR. Nejrozsáhlejší z okresů je karlovarský (46 % rozlohy kraje) s největším počtem obcí (54) a největším podílem žijících obyvatel v kraji (38,8 %). Okresy Sokolov a Cheb jsou, co do počtu obcí a rozlohy, srovnatelné. V kraji je celkem 37 měst. Ve městech karlovarského okresu ke dni 31. 12. 2007 žilo celkem 98 649 osob. Ve městech sokolovského okresu žilo k tomuto datu 76 739 obyvatel a ve městech chebského okresu 80 949 obyvatel. K 31. 12. 2007 žilo v obcích Karlovarského kraje celkem 307 449 obyvatel, což představuje 3,0 % obyvatel České republiky. Nejlidnatějším okresem je okres karlovarský, kde žilo celkem 119 165 obyvatel, z nichž 51,2 % (61 033) bylo žen.

Absolutním počtem narozených (3 438 osob) i zemřelých (2 920 osob) se náš kraj řadí na poslední místo v ČR. Srovnáme-li ale počet narozených na 1 000 obyvatel (11,2 osob), pak je Karlovarský kraj na 4. místě v ČR. Počtem zemřelých na 1 000 obyvatel (9,6 osob) se Karlovarský kraj řadí na 2. místo, hned za kraj Vysočina. V roce 2007 se do Karlovarského kraje přistěhovalo celkem 6 108 osob a vystěhovalo se 3 779 osob a bilance byla kladná (2 329 osoby). Celkový přírůstek byl v roce 2007 také kladný a dosáhl hodnoty 2 847 osob a řadí náš kraj na 9. místo v republice.

Výší průměrné měsíční mzdy na fyzické osoby podle podnikové metody bez podnikatelských subjektů do 20 zaměstnanců (18 146 Kč) se v roce 2007 Karlovarský kraj umístil na posledním místě v rámci ČR. Míra registrované nezaměstnanosti ke konci roku 2007 činila 7,32 % (12. místo v ČR) a oproti roku 2006 klesla o 1,88 procentního bodu. Nejnižší míra nezaměstnanosti byla v okrese Cheb (5,93 %), pak v okrese Karlovy Vary (7,45 %) a Sokolov (8,67 %). Neumístěných žadatelů o práci bylo v roce 2007 celkem 12 975 (o 3 246 méně než v roce 2006) na 3 167 volných pracovních míst. Nejvíce žadatelů o práci bylo v okrese Karlovy Vary (5 143 osob), dále v okrese Sokolov (4 500 osob) a nejméně v okrese Cheb (3 332 osob). Největší zastoupení mezi nezaměstnanými měli uchazeči se základním vzděláním a bez vzdělání (6 280 osob, tj. 48,4 %) a vyučení a s nižším středním vzděláním a středním vzděláním bez maturity (4 528 osob, tj. 34,9 %). S ohledem na věk nezaměstnaných byla nejvíce zastoupena věková skupina 50 - 54 let (15,4 %) a věková skupina 55 - 59 let (12,6 %). Průměrný věk žadatelů o práci (39,9 let) se oproti minulému roku zvýšil o 1,1 roku.

V kraji působilo v roce 2007 celkem 52 stavebních podniků s nejmenším podílem stavebních prací podle dodavatelských smluv v ČR. V roce 2007 bylo dokončeno 543 bytů, tj. o 91 méně než v roce 2006. V rámci kraje se nejvíce bytů na 1 000 obyvatel postavilo v okrese Karlovy Vary (2,7 bytu), nejméně v okrese Sokolov (0,9 bytu).

Zdravotní péči v Karlovarském kraji v roce 2007 zajišťovalo 5 nemocnic, 601 samostatných ordinací lékařů a dalších 145 samostatných zdravotnických zařízení. Celkem v nich pracovalo 1 159 lékařů, z toho v nestátních zařízeních 1 128 lékařů. Lékáren a výdejen léků včetně odloučených pracovišť bylo v roce 2007 v Karlovarském kraji 81.

Cestovní ruch je v Karlovarském kraji jedním z nejvýznamnějších odvětví. Především lázeňství udělalo z našeho kraje cílovou destinaci pro hosty z Čech i z ciziny. V roce 2007 navštívilo náš kraj 678 421 hostů. Přepočteme-li hosty na 1 000 obyvatel kraje vychází 2 222 hostů, druhá nejvyšší hodnota hned za krajem Hl. m. Praha, která má tradičně nejlepší postavení v cestovním ruchu u nás. Podíl cizinců, kteří navštívili v loňském roce náš kraj byl 71,6 %. Počtem přenocování na 1 000 obyvatel (14 386,1) se Karlovarský kraj v rámci České republiky umístil na 1. místě. V souvislosti s lázeňským cestovním ruchem je na území Karlovarského kraje i dostatečná nabídka kulturních zařízení a památkových zón. Ty jsou doplněny nabídkou lázeňských symfonických orchestrů a několika festivalů, z nichž nejznámější je Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, který v letošním roce proběhl již po 43. Z dalších kulturních a sportovních akcí jsou to například Loketské kulturní léto, Chopinův festival Mariánské Lázně a Kanoe Mattoni.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tisk vybraných inzerátů >>
Odeslat výběr
Od Komu Kopie Text
Odběr inzerce
Po vložení emailu Vám budeme posílat inzeráty ze zvolené kategorie inzerce.
Novinky z kraje
Příroda si s námi hraje: podívejte se na ničivé požáry v Karlovarském kraji

V Karlovarském kraji v minulosti zasáhly ničivé požáry budovy lázeňských hotelů, tržnici v Chebu, pole i lesy a také rodinné domy a výrobní haly. Připomeňme si některé v naší obrazové galerii.

Site manager UNESCO Jitka Ettler Štěpánková odkrývá cestu za nominací

Lázeňský trojúhelník měl důvod k oslavám, stejně jako dalších osm měst v rámci Great spa towns of Europe (Slavné lázně Evropy). Po mnoha letech příprav konečně 24. července zaznělo z úst Výboru světového dědictví Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu sladké ano. Během online přenosu z čínského Fu-čou byla přiznána jedinečnost těchto lázní zápisem na Seznam světového dědictví UNESCO.

Úřady v kraji nebudou rozdávat dovolenou za očkování

Mnoho úředníků může po očkování čerpat takzvaný sick day, neboli zdravotní volno. Není to ovšem motivační benefit za vakcinaci proti koronaviru.

Na smrtelném úseku u Střelnice je už snížená rychlost

Nebezpečná silnice vedla vloni žebříček v nehodovosti. Po snížení rychlosti přijde i protiskluzový povrch.

Místo pro život 2021: Kde sehnat dobře placenou práci? Žebříčku vládne Praha

Kde mají lidé nejvyšší šanci, že najdou solidní zaměstnání? Kde o jedno volné pracovní místo budou soupeřit s nejmenším počtem uchazečů? Ve kterém kraji se budou moci těšit z nejvyšších příjmů? Kde jim z nich zároveň neukrojí podstatnou část náklady na bydlení? Odpovědi i na tyto otázky hledal srovnávací výzkum Místo pro život 2021 v rámci kategorie Práce.