v CZ verzi 658 345 inzerátů, měsíčně nás navštíví přes 150 000 lidí

Vložit inzerát zdarma

Liberecký kraj - inzerce zdarma, bazar

Sekce inzerce zdarma

Nejnovější inzeráty


rychle zhubnout s Mounjaro, Ozempic, wegovy, saxen dohodou Liberec rychle zhubnout s Mounjaro, Ozempic, wegovy, saxen Prodej originálních léků všech typů.///.,///;l dohodou Česká Lípa Prodej originálních léků všech typů.///.,///;l Prodej originálních léků všech typů.///';// dohodou Jablonec nad Nisou Prodej originálních léků všech typů.///';// Prodej originálních léků všech typů.///.,/..;// dohodou Liberec Prodej originálních léků všech typů.///.,/..;// Prodej originálních léků všech typů.///.,///ll dohodou Semily Prodej originálních léků všech typů.///.,///ll Níže si kupte následující produkty.... dohodou Jablonec nad Nisou Níže si kupte následující produkty.... Nakupujte farmaceutické produkty zde!!,.. dohodou Semily Nakupujte farmaceutické produkty zde!!,.. Nakupujte farmaceutické produkty zde!!/,, dohodou Semily Nakupujte farmaceutické produkty zde!!/,, Nakupujte farmaceutické produkty zde.!..., dohodou Semily Nakupujte farmaceutické produkty zde.!..., Nakupujte farmaceutické produkty zde/.,... dohodou Liberec Nakupujte farmaceutické produkty zde/.,... Zolpidem a sanval na spaní dohodou Semily Zolpidem a sanval na spaní Kupte si prášky na spaní a úzkost.. dohodou Liberec Kupte si prášky na spaní a úzkost.. prodáváme všechny druhy léku k lécbe bolesti, dep dohodou Liberec prodáváme všechny druhy léku k lécbe bolesti, dep NEUROL, XANAX 2MG, RITALIN dohodou Liberec NEUROL, XANAX 2MG, RITALIN diazepam,ritalin,frontin,hypnogen,sanval na dohodou Liberec diazepam,ritalin,frontin,hypnogen,sanval na MDMA, Heroin, Kokain, Efedrin, Ketamin, Pervitin dohodou Liberec MDMA, Heroin, Kokain, Efedrin, Ketamin, Pervitin Lexaurin, Rivotril, Hypnogen, Xanax, Adipex dohodou Liberec Lexaurin, Rivotril, Hypnogen, Xanax, Adipex Prodám fentanylové náplasti a tablety dohodou Liberec Prodám fentanylové náplasti a tablety Tramal kapky.. dohodou Liberec Tramal kapky.. Lexaurin 3 mg dohodou Liberec Lexaurin 3 mg Xanax,Neurol na prodej dohodou Liberec Xanax,Neurol na prodej Xanax, Adipex meningeal 15 mg, Diazepam Stilnox dohodou Liberec Xanax, Adipex meningeal 15 mg, Diazepam Stilnox Xanax, Adipex meningeal 15 mg, Diazepam Stilnox@ dohodou Liberec Xanax, Adipex meningeal 15 mg, Diazepam Stilnox@ Lieky na chudnutie: Mounjaro, Ozempic, wegovy dohodou Liberec Lieky na chudnutie: Mounjaro, Ozempic, wegovy Ritalin Xr 10mg a dalsi dohodou Liberec Ritalin Xr 10mg a dalsi Predám Rivotril a další dohodou Liberec Predám Rivotril a další Kúpte si lieky na diabetes a chudnutie a ďalšie dohodou Liberec Kúpte si lieky na diabetes a chudnutie a ďalšie Prodám Adipex, oxycotin, Hypnogen, Stilnox, Zolpid dohodou Liberec Prodám Adipex, oxycotin, Hypnogen, Stilnox, Zolpid Prodám Xanax a další whatsapp:+420228885892 . dohodou Liberec Prodám Xanax a další whatsapp:+420228885892 . Prodám Adipex, oxycotin, Hypnogen, Stilnox,.Zolpid dohodou Liberec Prodám Adipex, oxycotin, Hypnogen, Stilnox,.Zolpid
Další nové inzeráty >>

iberecký kraj je tvořen okresy Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily a od 1. 1. 2003 se na jeho území nachází 10 správních obvodů obcí s rozšířenou působností (obce III. stupně) a v rámci nich 21 územních obvodů pověřených obcí (obce II. stupně).

Kraj se rozprostírá na severu České republiky. Území zahrnuje sever České kotliny, Jizerské hory, západní Krkonoše s Krkonošským podhůřím a východní část Lužických hor. Svým severním okrajem tvoří v délce 20 km státní hranici se Spolkovou republikou Německo, na kterou navazuje 130 km dlouhá hranice s Polskem. Východní část kraje sousedí s Královéhradeckým krajem, na jihu přiléhá ke Středočeskému kraji a na západě ke kraji Ústeckému.

Liberecký kraj tvoří pouze 4,0 % území celé České republiky. S výjimkou hlavního města Prahy je kraj se svými 3 163 km2 nejmenším v republice. Zemědělská půda zaujímá 44,4 % rozlohy kraje, podíl orné půdy na celkové rozloze (21,4 %) je hluboko pod celostátním průměrem. Naopak výrazně vysoký podíl území kraje představuje lesní půda (44,3 %).

Obrázek - nejznámější vrchol kraje - JeštědCelý kraj je převážně hornatý. Jeho výšková členitost odpovídá charakteristikám pahorkatiny. Nejvyšším bodem kraje je 1 435 m vysoký vrchol Kotel nedaleko Harrachova v okrese Semily, nejnižší bod 208 m n.m. leží v okrese Liberec v místě, kde řeka Smědá opouští území České republiky. Nejznámějším vrcholem kraje je Ještěd, který je se svými 1 012 m nejvyšším vrcholem Ještědského hřebenu. Klima v severovýchodní části kraje (Jizerské hory, Krkonoše a podhůří) spadá do lehce chladné oblasti. Západní a jihozápadní část má podmínky mírně teplé oblasti. Vody jsou z území kraje odváděny do tří řek. Západ kraje tvoří povodí Ploučnice, východ kraje leží v povodí horního Labe a sever se nachází v povodí Odry (Nisy). Zásoby podzemních vod se nacházejí převážně při jižní hranici kraje, na severovýchodě pak je chráněná oblast přirozené akumulace povrchových vod. V kraji jsou rovněž prameny minerálních vod a léčivé rašeliny.

Území Libereckého kraje náleží z přírodovědeckého hlediska k vysoce významným regionům a vyznačuje se velkou pestrostí přírodních ekosystémů, vysokou koncentrací chráněných území a botanicky a zoologicky významných lokalit. V kraji se nalézá 5 chráněných krajinných oblastí (České středohoří, Jizerské hory, Lužické hory, Český ráj, Kokořínsko), rovněž 7 národních přírodních rezervací, 8 národních přírodních památek, 36 přírodních rezervací, 60 přírodních památek.

V surovinové základně Libereckého kraje dominují kvalitní sklářské a slévárenské písky. Již v minulosti byl kraj významný těžbou a zpracováním dekoračních a stavebních kamenů (např. liberecká žula, železnobrodské pokrývačské břidlice, kvalitní čediče a křemence aj.). V současné době je lomová činnost zaměřena na těžbu písků, štěrkopísků a drceného kameniva. Do okresu Semily zasahují zásoby černého uhlí z podkrkonošské pánve.

Ke konci roku 2008 měl Liberecký kraj celkem 437 325 obyvatel (4,2 % z České republiky). Podle tohoto ukazatele je tak druhý nejmenší. Průměrná hustota 138,3 obyvatel na km2 mírně převyšuje republikový průměr. Nejvyšší koncentrace obyvatel je v okresech Jablonec nad Nisou (224,1 obyvatel na km2) a Liberec (170,4 obyvatel na km2). K 31. 12. 2008 bylo na území kraje 215 obcí a průměrná rozloha obce činila 14,7 km2. Podíl městského obyvatelstva činil 78,5 %. Méně urbanizován je pouze okres Semily, kde bydlelo ve městech jen 58,8 % obyvatel. Hlavním centrem kraje je stotisícový Liberec. Druhým největším městem je Jablonec nad Nisou, který počtem obyvatel překročil 45 tisícovou hranici.

Populační vývoj Libereckého kraje se výrazně neodchyluje od vývoje v ostatních krajích České republiky. Obyvatelstvo má proti republikovému průměru nepatrně mladší věkovou strukturu. Průměrný věk obyvatel kraje k 31. 12. 2008 byl 40,0 let, což je o 0,5 let méně než je republikový průměr. Věková skladba obyvatel je v jednotlivých oblastech kraje značně rozdílná. Zatímco na Českolipsku patří populace k nejmladším v republice, naopak na Semilsku a Turnovsku je jednou z nejstarších.

Obrázek - rychlostní silnice propojující Liberec s PrahouLiberecký kraj má převážně průmyslový charakter. Rozvinut je zde průmysl skla a bižuterie, výroba a zpracování plastů, strojírenství a odvětví zpracovatelského průmyslu s úzkou vazbou na výrobu automobilů. Tradiční textilní průmysl ztratil v důsledku útlumu v posledních letech svoje dominantní postavení. V zemědělství, které je pouze doplňkovým odvětvím, jsou hlavními plodinami obiloviny a pícniny v návaznosti na chov skotu. Převážně ve 2. polovině 90. let se projevil zřejmý příliv zahraničních firem, které staví na tradicích a kvalifikované pracovní síle kraje. V posledních letech výrazně posílila pozice odvětví obchodu a dopravy. Nezanedbatelnou součástí ekonomiky Libereckého kraje je cestovní ruch.

Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele v roce 2007 vykazoval 81,8 % průměrné úrovně hrubého domácího produktu na obyvatele České republiky a 66,5 % hrubého domácího produktu na obyvatele Evropské unie jako celku. Liberecký kraj se podílel 3,4 % na celkovém HDP České republiky.

Míra registrované nezaměstnanosti vypočtená z podkladů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR k 31. 12. 2007 činila 6,05 % a byla tak o 0,07 procentního bodu vyšší než v úhrnu republiky. V pořadí krajů dle míry nezaměstnanosti se náš kraj zařadil na deváté místo.

Školství reprezentuje síť základních a středních škol. Pro Liberecký kraj je typické početně silné zastoupení středních uměleckých škol nadregionálního významu. Jedná se především o střední uměleckoprůmyslové školy sklářské a bižuterní. Vysoké školství je zastoupeno Technickou univerzitou v Liberci.

Základní zdravotnickou péči zajišťuje síť ambulantních zařízení a lékáren, které odpovídají počtem i strukturou potřebám území. Akutní, následná a rehabilitační péče je zabezpečena sítí osmi nemocnic. Nejvýznamnějším zdravotnickým zařízením Libereckého kraje je Nemocnice Liberec. Zařízením nadregionální zdravotní péče je Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie ve Vysokém nad Jizerou. V Libereckém kraji jsou dvě lázeňská střediska (Lázně Libverda, Lázně Kundratice), kde se léčí choroby pohybového ústrojí, srdce, krevního oběhu a revmatismus.

Sociální činnost je zaměřena z velké části na péči o staré a přestárlé občany, o ty je postaráno sítí domovů důchodců, domovů – penzionů pro důchodce a domů s pečovatelskou službou. Významné postavení v oblasti sociální péče pro mládež v Libereckém kraji zaujímá Jedličkův ústav. Soustavu sociálních zařízení dále dotváří také řada azylových zařízení a krizových center zaměřených na léčbu a prevenci závislostí.

Obrázek - Český ráj - hrad TroskyLiberecký kraj má bohatou kulturně historickou tradici, která se odráží ve velkém množství stavebních a historických památek i kulturních zařízení. K institucím nadregionálního významu patří především Severočeské muzeum v Liberci, Oblastní galerie v Liberci a Státní vědecká knihovna v Liberci. Významnými kulturními institucemi jsou dále Divadlo F. X. Šaldy se scénou Malého divadla a Naivní divadlo v Liberci, Zoologická a Botanická zahrada v Liberci. Mezi kulturní zařízení regionálního významu patří řada muzeí a galerií v různých částech kraje. V návaznosti na tradici skla a bižuterie této oblasti se návštěvníkům nabízí např. sklářská muzea v Novém Boru, Kamenickém Šenově a Železném Brodu, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Okresní muzeum Českého ráje v Turnově vlastní sbírky z oblasti geologie, mineralogie a dokumentace zlatnictví a šperkařství, které jsou jedinečné nejen v rámci České republiky, ale i Evropy.

Území Libereckého kraje je rovněž známou oblastí z hlediska cestovního ruchu. Výjimečná krajina, přírodní útvary a pozoruhodnosti, kulturně historické památky regionu se stávají cílem tuzemských i zahraničních návštěvníků. V kraji je několik specifických území (Krkonoše - západní část, Jizerské hory, Turnovsko - Český Ráj, Doksy a okolí, Lužické hory, Podkrkonoší), které mají silně rozvinuté aktivity spojené s cestovním ruchem.

Obrázek - zámek FrýdlantK historicky cenným objektům s vysokou návštěvností patří hrady a zámky (Bezděz, Zákupy, Lemberk, Frýdlant, Sychrov, Hrubý Rohozec, Valdštejn) a řada církevních objektů. Krajinu obohacují mnohé vodní plochy, z nichž nejznámější je Máchovo jezero. Pro návštěvníky kraje se nabízí kapacita přes 40 tisíc lůžek v různých kategoriích hromadných ubytovacích zařízení. Kromě toho je na území kraje vysoká koncentrace objektů individuální rekreace (chat a chalup), a to zejména v okresech Česká Lípa a Semily. Rozvoji cestovního ruchu napomáhají silniční a železniční hraniční přechody i množství přechodů pro pěší v rámci malého pohraničního styku.

Na území Libereckého kraje zasahuje i Euroregion Neisse-Nisa-Nysa. Ten je euroregionem tří hraničních oblastí nacházejících se na území, kde se stýkají hranice České republiky, Spolkové republiky Německo a Polské republiky. Euroregion Neisse-Nisa-Nysa je prvním euroregionem vytvořeným na české hranici. Na české straně bylo k 31. 12. 2007 členem euroregionu 145 obcí. Celé území Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa má rozlohu 12 577 km2, z toho česká část zaujímá 19,8 %, polská část 44,5 % a 35,8 % část německá. Žije zde 1 588 620 obyvatel. Z toho podíl obyvatel žijících na českém území činí 24,1 %, polském 36,7 % a na německém 39,2 %.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tisk vybraných inzerátů >>
Odeslat výběr
Od Komu Kopie Text
Odběr inzerce
Po vložení emailu Vám budeme posílat inzeráty ze zvolené kategorie inzerce.
Novinky z kraje
Naše země nevzkvétá. Turnovský podchod zdobí nové graffiti

Sprejer v Turnově využil graffiti k vyjádření svého názoru na aktuální situaci. Podobizna Václava Havla se nachází u podchodu, který vede pod výjezdem z Turnova na dálnici směr Praha, Liberec. Podchod je pro chodce a cyklisty.

OBRAZEM: Babí léto dorazilo na Hrubou skálu, zámek nabízel krásné výhledy

Ti, kdo vyrazili o stáním svátku na Hruboskalsko, rozhodně nelitovali. Počasí přálo a jedna z dominant Českého ráje nabídla krásný výhled na okolí.

V Liberci chybí dešťová kanalizace. Město na dobudování poskytne příspěvek

V ulici Březnická v Dolním Hanychově dlouhodobě chybí dešťová kanalizace. Město Liberec přišlo s řešením formou poskytování individuální dotace vlastníkům řadových domů.

Hledají bojovníky s ohněm. Hasiči v Libereckém kraji spustili náborovou kampaň

Za náborem do řad hasičů v kraji stojí generační obměna a plánované navýšení počtu členů sboru.

Závody, odstřel komínu i Noc vědců. Připomeňte si víkend v Libereckém kraji

Uplynulý víkend nabídl v Libereckém kraji bohaté vyžití. Na své si přišli sportovci, gurmáni i kulturní nadšenci. Připomeňte si zajímavé akce prostřednictvím galerií Deníku.