v CZ verzi 658 345 inzerátů, měsíčně nás navštíví přes 150 000 lidí

Vložit inzerát zdarma

Vysočina kraj - inzerce zdarma, bazar

Sekce inzerce zdarma

Nejnovější inzeráty


Originální léky dostupné WhatsApp..+420739910318 dohodou Havlíčkův Brod Originální léky dostupné WhatsApp..+420739910318 Originální léky dostupné WhatsApp/+420739910318 dohodou Havlíčkův Brod Originální léky dostupné WhatsApp/+420739910318 Originální léky dostupné WhatsApp.//+420739910318 dohodou Havlíčkův Brod Originální léky dostupné WhatsApp.//+420739910318 Originální léky dostupné WhatsApp.//.+420739910318 dohodou Havlíčkův Brod Originální léky dostupné WhatsApp.//.+420739910318 Originální léky dostupné WhatsApp/.+420739910318 dohodou Havlíčkův Brod Originální léky dostupné WhatsApp/.+420739910318 Originální léky dostupné WhatsApp/..+420739910318 dohodou Havlíčkův Brod Originální léky dostupné WhatsApp/..+420739910318 Originální léky dostupné WhatsApp/./+420739910318 dohodou Havlíčkův Brod Originální léky dostupné WhatsApp/./+420739910318 Originální léky dostupné WhatsApp///+420739910318 dohodou Havlíčkův Brod Originální léky dostupné WhatsApp///+420739910318 Originální léky dostupné WhatsAppz/+420739910318 dohodou Havlíčkův Brod Originální léky dostupné WhatsAppz/+420739910318 Originální léky dostupné WhatsAppz+420739910318 dohodou Havlíčkův Brod Originální léky dostupné WhatsAppz+420739910318 rychle zhubnout s Mounjaro,Ozempic, wegovy, saxen dohodou Havlíčkův Brod rychle zhubnout s Mounjaro,Ozempic, wegovy, saxen rychle zhubnout s Mounjaro, Ozempic, wegovy, saxen dohodou Havlíčkův Brod rychle zhubnout s Mounjaro, Ozempic, wegovy, saxen rychle zhubnout s Mounjaro, Ozempic,wegovy, saxen dohodou Havlíčkův Brod rychle zhubnout s Mounjaro, Ozempic,wegovy, saxen rychle zhubnout s Mounjaro, Ozempic,wegovy,saxen dohodou Havlíčkův Brod rychle zhubnout s Mounjaro, Ozempic,wegovy,saxen rychle zhubnout s Mounjaro,Ozempic,wegovy,saxen dohodou Havlíčkův Brod rychle zhubnout s Mounjaro,Ozempic,wegovy,saxen prodáváme všechny druhy léků pro léčbu bolesti, de dohodou Havlíčkův Brod prodáváme všechny druhy léků pro léčbu bolesti, de prodáváme všechny druhy léků pro léčbu bolesti,de dohodou Havlíčkův Brod prodáváme všechny druhy léků pro léčbu bolesti,de K dispozici jsou původní léky dohodou Havlíčkův Brod K dispozici jsou původní léky K dispozici jsou původní léky. dohodou Havlíčkův Brod K dispozici jsou původní léky. K dispozici jsou původní léky., dohodou Havlíčkův Brod K dispozici jsou původní léky., K dispozici jsou původní léky.,/ dohodou Havlíčkův Brod K dispozici jsou původní léky.,/ K dispozici jsou původní léky.,// dohodou Havlíčkův Brod K dispozici jsou původní léky.,// K dispozici jsou původní léky.,//, dohodou Havlíčkův Brod K dispozici jsou původní léky.,//, K dispozici jsou pův.odní léky dohodou Havlíčkův Brod K dispozici jsou pův.odní léky prodáváme všechny druhy léků k léčbě bolesti, depr dohodou Havlíčkův Brod prodáváme všechny druhy léků k léčbě bolesti, depr Koupit farmaceutické produkty třídy A.. dohodou Jihlava Koupit farmaceutické produkty třídy A.. Získejte nejlepší produkty zde............ dohodou Jihlava Získejte nejlepší produkty zde............ Prodej garáže Velké Meziříčí 500 000 Kč Žďár nad Sázavou Prodej garáže Velké Meziříčí
Další nové inzeráty >>

Kraj Vysočina má centrální polohu v rámci ČR. Sousedí s krajem Jihočeským, Středočeským, Pardubickým a Jihomoravským, se kterým vytváří oblast NUTS 2 za účelem podpory regionálního rozvoje. Od sousedních regionů se kraj odlišuje členitostí území, vyšší nadmořskou výškou a řídkým osídlením. Rozdrobená sídelní struktura způsobuje v některých případech vylidňování menších obcí a emigraci mladých a kvalifikovaných obyvatel.

Vysočina má vnitrozemskou polohu a její hranice se nedotýkají státní hranice ČR. Jižní část kraje však zasahuje do pásma podél hranice s Rakouskem, a proto byly okresy Jihlava a Třebíč zařazeny do programu přeshraniční spolupráce Phare. Povrch území je tvořen pahorkatinami Českomoravské vrchoviny. Region je atraktivní svým poměrně nízkým znečištěním ovzduší, zdravými lesy, čistými a vodohospodářsky významnými vodními plochami a zdroji vody.

Rozlohou 6 796 km2 (od 1. 1. 2005) se kraj řadí mezi regiony nadprůměrné velikosti – pouze 4 kraje ČR mají větší plošnou velikost. Nejvýše položený bod je vrch Javořice v Javořické vrchovině na jihu okresu Jihlava s výškou 837 m n. m. Nejnižší bod cca 239 m n. m. je na jihovýchodě okresu Třebíč v místě, kde řeka Jihlava opouští jeho území. Na území kraje jsou dvě chráněné krajinné oblasti - Žďárské vrchy a Železné Hory. Vrch Melechov na území okresu Havlíčkův Brod je v některých pramenech označován za geografický střed Evropy.

Území kraje Vysočina se administrativně člení na 5 okresů, 15 správních obvodů obcí s rozšířenou působností (ORP) a 26 obvodů pověřených obecních úřadů (POÚ). Základní samosprávnou jednotkou jsou obce, kterých je v kraji 704 (stav od 1. ledna 2005). Průměrná populační velikost obce na Vysočině je 730 obyvatel, což je nejméně ze všech krajů ČR. V kraji jsou nejčetněji zastoupeny obce s počtem obyvatel menším než 500. Statut města má v současnosti 34 obcí kraje, což je v rámci ČR vzhledem k velikosti kraje mírně podprůměrné.

K 1. lednu 2008 žilo na Vysočině 513 677 obyvatel, což představuje čtvrtou nejnižší lidnatost mezi kraji ČR. Ženy z toho tvoří 50,5%. V roce 2007 se mírně zvýšil počet narozených dětí a přibylo rozvodů. Nejvíce manželských párů se rozvedlo po 15-ti letém a víceletém společném soužití. Rozváděla se především manželství s jedním dítětem. Většina matek dosáhla při narození prvního dítěte věkové hranice 25 –29 let. Podíl dětí narozených mimo manželství je nižší než v ostatních regionech ČR, ale má rovněž vzestupnou tendenci a v roce 2007 dosáhl hranice 25,2 %. S tím souvisí i růst počtu svobodných matek.

Ke konci roku 2007 bylo v kraji podchyceno ve statistickém Registru ekonomických subjektů, kde jsou evidována všechna vydaná identifikační čísla organizací, více než 98 tisíc subjektů. V rámci ČR se tak Vysočina umístila před Karlovarským krajem na předposledním místě, což vzhledem k počtu obyvatel svědčí o nižším stupni podnikatelských aktivit. Nejvíce ekonomických subjektů v kraji vykázal okres Žďár nad Sázavou (22 603) a nejméně okres Pelhřimov (15 114).

Ekonomická výkonnost kraje ve srovnání s ostatními regiony ČR zaostává za průměrem. Podíl kraje na HDP České republiky dosahuje v posledních letech 4,2%, což představuje 12. místo mezi kraji. Při přepočtu HDP na 1 obyvatele kraj obsazuje 8. místo, když v roce 2007 činil tento ukazatel 287 879 Kč, tj. 84,2% průměru ČR.

Průměrná měsíční hrubá nominální mzda v kraji Vysočina v roce 2007 činila 18 963 Kč. Mzdy na Vysočině zůstávají nadále pod průměrem ČR. Značné rozdíly jsou i v průměrných hrubých mzdách vyplácených v jednotlivých odvětvích hospodářství kraje. Nejvyšší mzdy měli pracovníci v odvětví finančního zprostředkování, naopak nejnižší mzda byla v ubytování a stravování.

Míra registrované nezaměstnanosti dosáhla koncem roku 2007 hodnotu 5,63 % a byla sedmá nejnižší v celé ČR. Nejvyšší v kraji byla v okrese Třebíč (8,38 %) a naopak nejnižší v okrese Pelhřimov (3,22 %). Všechny okresy zaznamenaly meziroční pokles nezaměstnanosti. Počet neumístěných uchazečů o práci se oproti roku 2006 snížil o 19,0 %. Na jedno volné pracovní místo připadlo 2,8 uchazečů. Nabídka pro kvalifikované pracovní síly není vysoká.

Kraj Vysočina nadále pokračuje v tradici zemědělské výroby. Přestože zdejší přírodní podmínky jsou podprůměrné (nadmořská výška a sklonitost území snižují produkční schopnost půd), pro některé zemědělské komodity a činnosti je území Vysočiny optimální (produkce brambor, olejnin, pastevní chov skotu). Chybí však ekonomická i technická základna zemědělských producentů.

Po složitém období transformace zůstává pro zemědělství kraje nadále charakteristický velkovýrobní způsob hospodaření. Většina zemědělských podniků se zaměřuje na kombinaci rostlinné a živočišné výroby, větší specializaci je možno sledovat u menších výrobních jednotek typu SHR (fyzických osob).

Celková plocha obilovin v roce 2007 činila 149 458 ha. Celková sklizeň činila 650 554 tun při zvýšení průměrného hektarového výnosu na 4,29 tun. Největší sklizňová plocha obilovin byla v okrese Třebíč. Celková sklizeň brambor v kraji činila 288 330 tun a představuje přibližně jednu třetinu produkce brambor v ČR. Proti roku 2006 se produkce brambor zvýšila vlivem růstu výnosů. Průměrný výnos brambor z jednoho hektaru činil 26,7 tun.

Intenzita chovu skotu na 100 ha zemědělské půdy se pohybovala v roce 2007 ve výši 58,0 kusu (z toho 22,5 kusu krav) a byla nejvyšší ze všech krajů ČR. Průměrná roční dojivost 1 krávy dosáhla výše 6 706 litrů mléka. Výrobou masa ve výši 50 642 tun (bez drůbeže) byl kraj na čtvrtém místě v ČR.

Průmyslové podniky utržily v roce 2007 za vlastní výrobky a služby více než 125 miliard korun, což je o 11,6 % více než v roce 2006. Údaje se týkají 148 společností se 100 a více zaměstnanci. Průmyslová výroba je zastoupena v kraji strojírenským a kovodělným, textilním, dřevozpracujícím a potravinářským odvětvím. Centry průmyslu jsou bývalá okresní města a další střediska – v okrese Havlíčkův Brod města Chotěboř, Světlá nad Sázavou, Ledeč nad Sázavou, v okrese Jihlava Polná, Třešť a Kostelec, v okrese Pelhřimov města Humpolec a Pacov, v okrese Třebíč Dukovany a Moravské Budějovice a v okrese Žďár nad Sázavou Velké Meziříčí, Nové Město na Moravě, Velká Bíteš a Dolní Rožínka.

V kraji Vysočina bylo v roce 2007 vydáno 6 189 stavebních povolení na všechny typy objektů, což představuje pokles o 5,1 % proti roku 2006. Orientační hodnota staveb, pro jejichž zahájení úřady loni vydaly stavební povolení, vzrostla o 18,9 %.

Bytová výstavba nově zahájených bytů se snížila v roce 2007 o 3,0 %. Na tom se podílí okresy Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod, v okrese Jihlava byl zaznamenán nárůst. V počtu zahájených bytů zaujímá kraj dvanácté místo mezi 14 kraji ČR. V kraji bylo dokončeno 1 681 bytů, což znamená meziroční nárůst o 12,4 %. Zmodernizováno bylo 373 bytů.

Silniční a železniční síť Vysočiny je strategická jak z pohledu národního tak evropského. Území kraje je součástí středoevropské urbanizované osy (Berlín-Praha-Vídeň/Bratislava-Budapešť). Dálnice D1 (v síti evropských silnic označení E 50 a E 65) tak plní svoji funkčnost jak v dopravě národní tak evropské. Chybí však kvalitní propojení okresních měst a rychlostní komunikace pro S-J propojení.

Kraj má poměrně stabilizovanou síť základních škol a dostatečnou kapacitu středních škol. Problémem je nedostatečné technické vybavení škol a zabezpečení dojížďky dětí z malých sídel. Také zdravotnictví se potýká s nedostatkem prostředků k zabezpečení terénní i ambulantní ošetřovatelské péče.

Nespornou výhodou regionu je relativně nízký stupeň kriminality a nízký podíl sociálně rizikových skupin obyvatelstva.

Na území kraje se konají zajímavé kulturní akce, z nichž některé mají celostátní a mezinárodní charakter. Každoročně se v Jihlavě koná setkání pěveckých sborů z celého světa, které je spojeno s mezinárodní soutěží smíšených komorních sborů - Mezinárodní festival sborového umění. Důležitým organizátorem kulturního dění v kraji je město Telč. Mimo festival Prázdniny v Telči, zde probíhá např. i Evropské setkání folklorních souborů. Svoji popularitu získal i Mezinárodní festival dokumentárního filmu konaný v Jihlavě, kde se soutěží o nejlepší dokumentární film roku.

Kraj Vysočina je atraktivním z hlediska jeho celoročního turistického využití. Nabízí dobré příležitosti pro pobytovou zimní i letní turistiku a návštěvu hodnotných kulturně-historických památek. Nejlepší sněhové podmínky na Vysočině nabízejí Žďárské vrchy, které umožňují lyžování až v nadmořské výšce 700-820 m. Svratecká hornatina nabízí také vrchy přes 700 m n. m. Největší rybniční vodní plochou v kraji je Velké Dářko s 206 ha. Vodní nádrž Dalešice na řece Jihlavě je s výškou sypané hráze 100 m nejvyšší hrází v České republice. Ve výšce 720 m leží Sykovec, nejvýše položený rybník s písčitým dnem na celé Českomoravské vrchovině.

Na území kraje Vysočina se nachází 3 památky České republiky zapsané v UNESCO. Je to městská památková rezervace Telč, národní kulturní památka Santiniho poutní kostel Zelená hora u Žďáru nad Sázavou a židovská čtvrť se hřbitovem a s bazilikou sv. Prokopa v Třebíči. Budoucnost cestovního ruchu na Vysočině bude bezpochyby patřit vedle městské turistiky především formám klidné a ekologicky čisté pobytové turistiky. Tu umožňuje hustá síť turisticky značených cest (2 900 km), budování cyklotras či postupně se rozvíjející agrofarmy s ubytováním.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tisk vybraných inzerátů >>
Odeslat výběr
Od Komu Kopie Text
Odběr inzerce
Po vložení emailu Vám budeme posílat inzeráty ze zvolené kategorie inzerce.
Novinky z kraje
VIDEO: Polonahý a se sekerou. Cizince v centru Třebíče zpacifikovali strážníci

Polonahý muž se sekyrou pohybující se v centru Třebíče zaměstnával v pondělí 27. září odpoledne městskou policii.

Nebezpečné vybržďování na D1 u Heroltic: Polák dostal podmínku a zákaz řízení

Okresní soud v Jihlavě se v pondělí 27. září zabýval nebezpečným manévrem na vysočinském úseku dálnice D1, který má podle obžaloby na svědomí Polák Slawomir Jan Okrojek. Před šesti lety 16. prosince 2015 kolem sedmé večer řídil ve směru na Prahu vypůjčený Mercedes Benz. U Heroltic na Jihlavsku začal v levém jízdním pruhu bezdůvodně prudce brzdit, čímž snížil náhle rychlost, přestože si to situace nevyžadovala.

ANKETA: Zlobivé děti? Důležitá jsou jasná pravidla, říkají učitelé z Vysočiny

Facka drzému žákovi jako důvod k odvolání ředitele? To bylo tématem posledního dílu seriálu Ochránce, v němž Česká televize připomíná deset skutečných příběhů, které otřásly českým školstvím. V dílu Mužská záležitost odvysílaném v neděli řeší školský ombudsman v podání Lukáše Vaculíka případ odvolání ředitele střední zahradnické školy, který vrazil drzému žákovi facku. Deník se ptal pedagogů z Vysočiny: Co jako učitel děláte v situaci, pokud problémoví žáci vážně narušují výuku a slovní napomenutí nepomáhá?

Opilý řidič havaroval na obchvatu u Golčova Jeníkova, měl přes tři a půl promile

Za havárií, ke které došlo v úterý 28. září ráno na obchvatu Golčova Jeníkova, stál akohol. Řidič měl přes tři a půl promile.

Muži. Inženýři. Ve středním věku. Podívejte se, kdo se chce dostat do parlamentu

Mezi kandidáty, kteří v nadcházejících volbách do sněmovny usilují o hlasy voličů, je jen třetina žen. Navíc obsadily hůře volitelná místa.