v CZ verzi 658 345 inzerátů, měsíčně nás navštíví přes 150 000 lidí

Vložit inzerát zdarma

Královéhradecký kraj - inzerce zdarma, bazar

Sekce inzerce zdarma

Nejnovější inzeráty


4 na prodej sladká pomeranianská štěňátka,, dohodou Rychnov nad Kněžnou 4 na prodej sladká pomeranianská štěňátka,, Montovaná garáž s omítkou - celá ČR 55 000 Kč Hradec Králové Montovaná garáž s omítkou - celá ČR Poptávám prášky na spaní. dohodou Hradec Králové Poptávám prášky na spaní. Poptávám prášky na spaní. dohodou Hradec Králové Poptávám prášky na spaní. Poptávám prášky na spaní dohodou Hradec Králové Poptávám prášky na spaní Výhodné finanční služby dohodou Hradec Králové Výhodné finanční služby Altány na Vaši zahradu - celá ČR 31 400 Kč Hradec Králové Altány na Vaši zahradu - celá ČR na prodej okouzlující štěňata pomeranianů dohodou Rychnov nad Kněžnou na prodej okouzlující štěňata pomeranianů Na prodej 9 týdnů opic kapucínů dohodou Rychnov nad Kněžnou Na prodej 9 týdnů opic kapucínů Roušky za skvělou cenu 220 Kč Náchod Roušky za skvělou cenu Prodám sendvičové izolační panely stěnové 200 Kč Hradec Králové Prodám sendvičové izolační panely stěnové Přenechám velmi levně nádoby Tupperware dohodou Trutnov Přenechám velmi levně nádoby Tupperware Španělština s rodilou mluvčí 200 Kč Náchod Španělština s rodilou mluvčí Ochranné pracovní brýle nadstandardních vlastností dohodou Rychnov nad Kněžnou Ochranné pracovní brýle nadstandardních vlastností Výměnou starých oken ušetříte dohodou Rychnov nad Kněžnou Výměnou starých oken ušetříte Sportovni sety nove a malo pouzite dohodou Trutnov Sportovni sety nove a malo pouzite PB lahev 10 kg prázdná 100 Kč Trutnov PB lahev 10 kg prázdná Pečovatelka + osobní asistentka dohodou Hradec Králové Pečovatelka + osobní asistentka Americký stafordský terier 10 000 Kč Hradec Králové Americký stafordský terier Jah Rush Ultra Strong /AFGHANE INCENSE dohodou Trutnov Jah Rush Ultra Strong /AFGHANE INCENSE Pujcky a financování bez protokolu 9 000 000 Kč Rychnov nad Kněžnou Pujcky a financování bez protokolu Úvěr výhodný a spolehlivý dohodou Jičín Úvěr výhodný a spolehlivý Nádherný pomeranian štěňátka na prodej dohodou Rychnov nad Kněžnou Nádherný pomeranian štěňátka na prodej zdravé opice kapucínů na prodej dohodou Rychnov nad Kněžnou zdravé opice kapucínů na prodej Prodám Ford Mondeo 1,5 Ecoboost+sada zimních kol 455 000 Kč Hradec Králové Prodám Ford Mondeo 1,5 Ecoboost+sada zimních kol Iphone 11 pro max 550 Kč Náchod Iphone 11 pro max Jazykové služby - polsky rodilý mluvčí dohodou Náchod Jazykové služby - polsky rodilý mluvčí
Další nové inzeráty >>

Královéhradecký kraj leží v severovýchodní části Čech. Hranici kraje tvoří z více než jedné třetiny státní hranice s Polskem v délce asi 208 km. Se sousedními Libereckým a Pardubickým krajem tvoří oblast Severovýchod, která patří mezi tři největší oblasti v republice jak rozlohou, tak počtem obyvatel. Posledním sousedem je kraj Středočeský. Krajská metropole Hradec Králové je od hlavního města Prahy vzdálená 112 km.

Na severu a severovýchodě se rozkládají pohoří Krkonoše a Orlické hory, které na jihu a jihozápadě přecházejí do úrodné Polabské nížiny. Obě pohoří od sebe odděluje Broumovský výběžek, geologicky i horopisně pestrý, který byl kdysi plochou pánví mezi dvěma pohořími a kde příroda vytvořila rozsáhlá skalní města. Jsou to Teplické a Adršpašské skály, Broumovské stěny, Křížový vrch a Ostaš. Tato oblast patří mezi nejvydatnější a nejkvalitnější zásobárny pitné vody v České republice. Významnou část území tvoří krkonošské a orlické podhůří. Hlavními vodními toky jsou Labe a jeho přítoky Orlice a Metuje. Téměř celé území kraje náleží do povodí Labe, jen okrajová část Broumovského výběžku k povodí Odry. Nejvyšším vrcholem kraje je Sněžka (1 602 m n. m.) v Krkonoších, která je zároveň nejvyšší horou České republiky. Nejníže položeným bodem je hladina Labe v místě, kde opouští území okresu Hradec Králové v nadmořské výšce 202 m.

Území kraje je po provedené reformě státní správy od 1. 1. 2000 tvořeno pěti okresy - Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov. K 1. 1. 2007 došlo ke změně hranic okresů Hradec Králové a Rychnov nad Kněžnou o tři obce. Obce Jílovice, Ledce a Vysoký Újezd přešly z okresu Rychnov nad Kněžnou do okresu Hradec Králové a došlo tak ke sladění hranic správních obvodů obcí s rozšířenou působností s hranicemi území okresů.

V Královéhradeckém kraji bylo k 1. 1. 2003 zřízeno 15 správních obvodů obcí s rozšířenou působností a 35 správních obvodů obcí s pověřeným úřadem. Pověřené obecní úřady spravují obce v území, které je skladebné do okresů i do správních obvodů obcí s rozšířenou působností.

Rozlohou 4 758 km2 zaujímá Královéhradecký kraj šest procent rozlohy České republiky a řadí se na 9. místo v pořadí krajů. Je pátým krajem s nejvyšším podílem zemědělské půdy i lesních pozemků. K 31. 12. 2008 představovala zemědělská půda 58,7 % celkové rozlohy kraje, podíl orné půdy činil 40,6 % a lesy pokrývaly území z 31,0 %. Rozlohou největší jsou území okresů, v nichž se nacházejí pohoří Krkonoše a Orlické hory, a to okres Trutnov, který tvoří téměř čtvrtinu rozlohy kraje, za ním následuje okres Rychnov nad Kněžnou s 21,0 % a zbytek území se rovnoměrně zhruba po 18 % dělí mezi tři zbývající okresy.

Počet obyvatel se dlouhodobě pohybuje kolem 550 tisíc. Ke konci roku 2008 měl Královéhradecký kraj celkem 554 520 obyvatel, což je 5,3 % celkového počtu obyvatel České republiky. Nejlidnatějším okresem je okres Hradec Králové s téměř 162 377 osobami. Naopak populačně nejmenší s 79 198 obyvateli je okres Rychnov nad Kněžnou, avšak do roku 2007 jím dlouhodobě byl okres Jičín. Hustotou 117 obyvatel na km2 nedosahuje kraj celorepublikového průměru 133 osob. Rozdílná je i v okresech a pohybuje se od nejvyšší v okrese Hradec Králové (182 obyvatel na km2) po nejnižší v okrese Rychnov nad Kněžnou (81 obyvatel na km2).

Na území kraje je celkem 448 obcí, z nichž k 31. 12. 2008 mělo 48 statut města a 10 statut městyse. Hlavním centrem kraje je statutární město Hradec Králové s 94 497 obyvateli, druhým největším městem s 31 039 obyvateli je město Trutnov a nad 20 tisíc obyvatel má ještě město Náchod s 20 842.obyvateli. Dalších 6 měst má nad 10 tisíc obyvatel a méně než 3 000 obyvatel má celkem 18 měst královéhradeckého kraje, z nichž nejmenší je Stárkov s 640 obyvateli. Z územního pohledu je nejméně urbanizován okres Jičín, kde žije i nejvíce obyvatel v obcích do 500 obyvatel (více než pětina). V kraji činil tento podíl osminu obyvatel. Průměrná rozloha obce je 1 062 ha a průměrný počet obyvatel v obci dosáhl 1 238 osob.

Ze všech krajů v republice po Hl. m. Praze (15,8%) má Královéhradecký kraj největší podíl obyvatel ve věku nad 65 let (15,7 %) a průměrný věk (40,9 roků). Podle pohlaví je situace obdobná u průměrného věku mužů (39,3 roků), u žen se o druhé místo dělíme s Jihomoravským krajem a všechny hodnoty jsou nad republikovým průměrem. Vysokou věkovou strukturu v porovnání s krajským průměrem má kraj v okresech Hradec Králové a Jičín. Nejvyšší podíl dětí do 14 let měly okresy Náchod a Rychnov nad Kněžnou, nejvyšší podíl obyvatel ve věku 15 - 64 let byl v okrese Trutnov.

Královéhradecký kraj lze charakterizovat jako zemědělsko-průmyslový s bohatě rozvinutým cestovním ruchem. Průmysl je soustředěn do velkých měst, intenzivní zemědělství do oblasti Polabí.

Největší koncentrací cestovního ruchu v České republice se vyznačují Krkonoše. Národní park Krkonoše zasahuje na území kraje dvěma třetinami své výměry a nacházejí se zde nejcennější lokality parku. Mezi chráněné krajinné oblasti patří Broumovsko, Orlické hory a Český ráj.
Na tvorbě hrubého domácího produktu v České republice se kraj v roce 2007 podílel pouze 4,5 %, v přepočtu na 1 obyvatele však dosahuje 85,2 % republikového průměru a je mezi kraji na 6. pozici (po Hl. m. Praze, Středočeském, Plzeňském, Jihomoravském a Jihočeském kraji).

Podle výběrového šetření pracovních sil bylo v roce 2008 v hospodářství kraje zaměstnáno celkem 265 tisíc osob, z toho 37 % v průmyslu, 11,5 % v obchodě, opravách motorových vozidel a výrobků pro osobní potřebu, 7 % v odvětví zdravotnictví a sociální péče, veterinární činnosti, 9 % ve stavebnictví a 4 % v zemědělství, lesnictví a rybolovu.

V zemědělství převažuje v rostlinné výrobě pěstování obilovin (pšenice, ječmen), řepky a kukuřice, významná je též produkce cukrovky a pěstování jablek. V živočišné výrobě se jedná především o chov skotu a prasat. V průmyslu převažuje z odvětvového hlediska podle počtu zaměstnanců zpracovatelský průmysl, v jeho rámci pak textilní výroba a výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení. V České republice však kraj nepatří mezi rozhodující průmyslové oblasti, podíl na tržbách průmyslových podniků v roce 2008 činil 3,2 %.

V roce 2008 se v kraji v 941 statisticky sledovaných hromadných ubytovacích zařízeních ubytovalo téměř 903 tisíc hostů, z toho 290 tisíc ze zahraničí, převážně z Německa, Nizozemska a Polska. Průměrná doba pobytu byla necelých pět dní. Většina těchto zařízení (70 procent) je soustředěna v okrese Trutnov, na jehož území leží Krkonoše.

V posledních letech se rozvíjí mnoho forem přeshraniční spolupráce. Jednou z nich je Euroregion Glacensis, který vznikl v roce 1995 jako jeden z euroregionů působících na polsko-českém příhraničním území. Velký rozmach také zaznamenaly doborovolné svazky obcí (mikroregiony), v nichž se obce sdružují za účelem rozvoje svých území.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tisk vybraných inzerátů >>
Odeslat výběr
Od Komu Kopie Text
Odběr inzerce
Po vložení emailu Vám budeme posílat inzeráty ze zvolené kategorie inzerce.
Novinky z kraje
Na Hradubické se střetl cyklista s koloběžkářem. Oba se zranili

Ke střetu cyklisty a koloběžkáře došlo v pátek po osmé hodině večer hodinách na Hradubické stezce pro chodce a cyklisty v Hradci Králové směrem k Tescu.

Hasiči vyprošťovali zaklíněného člověka, zpod lavičky na zastávce

Kuriózní případ řešila ve čtvrtek večer jednotka hasičů z královéhradecké centrály. Vyjela na pomoc člověku, který zůstal zaklíněný na autobusové zastávce v prostoru mezi lavičkou a skleněnou stěnou.

Škodovky se sjely na Stříbrný rybník

/FOTO/ Jubilejní už 30. sraz vozů značky Škoda Octavia, odvozených a předcházejících typů značky Škoda hostil od pátku až do neděle Autokemp Stříbrný rybník v Hradci Králové.

Počty nakažených v kraji stále rostou

Už 572 potvrzených případů Covidu-19 aktuálně evidují hygienici v Královéhradeckém kraji. K nedělní 9. hodině přibylo oproti předchozímu dni dalších 47 nakažených.

Domovy vystavily návštěvám stopku

V souvislosti se zhoršenou epidemiologickou situací většina domovů pro seniory přikročila preventivně k uzavření zařízení návštěvám nebo jejich omezení.