v CZ verzi 658 345 inzerátů, měsíčně nás navštíví přes 100 000 lidí

Vložit inzerát zdarma

Královéhradecký kraj - inzerce zdarma, bazar

Sekce inzerce zdarma

Nejnovější inzeráty


Pomozte těm, kteří prožívají těžké časy. dohodou Rychnov nad Kněžnou Pomozte těm, kteří prožívají těžké časy. Letní pneu Sava trenta 215/65R16C 4 000 Kč Náchod Letní pneu Sava trenta 215/65R16C Skladník - Jičín dohodou Jičín Skladník - Jičín Učitel/ka na 1. st. základní školy dohodou Rychnov nad Kněžnou Učitel/ka na 1. st. základní školy Flat Coated Retriever - štěňata s PP dohodou Jičín Flat Coated Retriever - štěňata s PP Kontaktujte nás ohledně léků proti bolesti, prášků dohodou Jičín Kontaktujte nás ohledně léků proti bolesti, prášků Nabídka úvěrů: rychlá odpověď 5 000 Kč Náchod Nabídka úvěrů: rychlá odpověď Pharmacuticals lieky originálne lieky na predaj 100 Kč Rychnov nad Kněžnou Pharmacuticals lieky originálne lieky na predaj Pharmacuticals lieky originálne lieky na predaj;;; 100 Kč Rychnov nad Kněžnou Pharmacuticals lieky originálne lieky na predaj;;; Pharmacuticals lieky originálne lieky 100 Kč Rychnov nad Kněžnou Pharmacuticals lieky originálne lieky Neurol, STILNOX, Lexaurin, Hypnogen  Neurol for sa 100 Kč Rychnov nad Kněžnou Neurol, STILNOX, Lexaurin, Hypnogen Neurol for sa Oddlužíme vaši nemovitost, vyplatíme exekuce 60 000 000 Kč Náchod Oddlužíme vaši nemovitost, vyplatíme exekuce babyloanfinance@gmail.com 400 000 Kč Rychnov nad Kněžnou babyloanfinance@gmail.com Lexatonil 3mg, Mogadon® 5mg 1 000 Kč Rychnov nad Kněžnou Lexatonil 3mg, Mogadon® 5mg Temazepam Oxazepam Diazepam Lorazep dohodou Náchod Temazepam Oxazepam Diazepam Lorazep Oxycodone, hydrocodone, xanax na predaj: Whats App dohodou Náchod Oxycodone, hydrocodone, xanax na predaj: Whats App Plechové garáže 8 700 Kč Hradec Králové Plechové garáže Anglický setr štěnata s PP dohodou Hradec Králové Anglický setr štěnata s PP Pro důchodce a maminky dohodou Rychnov nad Kněžnou Pro důchodce a maminky ADIPEX retard 100tbl-90 €  Adipex Retard 50tbl-65 456 Kč Náchod ADIPEX retard 100tbl-90 € Adipex Retard 50tbl-65 ADIPEX RETARD,Lexaurin, hypnogen,rivotril,Tramal dohodou Rychnov nad Kněžnou ADIPEX RETARD,Lexaurin, hypnogen,rivotril,Tramal nabídka půjčky 100 Kč Hradec Králové nabídka půjčky Čau Čau dohodou Hradec Králové Čau Čau Oxykodon, hydrokodon,demerol, xanax, roxikodon atd 45 Kč Náchod Oxykodon, hydrokodon,demerol, xanax, roxikodon atd Ketamin-HCL-Meth-Herion-4-mmc-Xanax- Mephedrone-Md dohodou Rychnov nad Kněžnou Ketamin-HCL-Meth-Herion-4-mmc-Xanax- Mephedrone-Md Stilnox, Neurol, Adipex, Xanax, Lexaurin, Tramal 20 Kč Náchod Stilnox, Neurol, Adipex, Xanax, Lexaurin, Tramal Pronájem ordinace v Jičíně 14 000 Kč Jičín Pronájem ordinace v Jičíně Prodavač/-ka lahůdek v Dobrušce 20 700 Kč Rychnov nad Kněžnou Prodavač/-ka lahůdek v Dobrušce Řezník v Dobrušce 30 000 Kč Rychnov nad Kněžnou Řezník v Dobrušce retro lampa 170 Kč Jičín retro lampa
Další nové inzeráty >>

Královéhradecký kraj leží v severovýchodní části Čech. Hranici kraje tvoří z více než jedné třetiny státní hranice s Polskem v délce asi 208 km. Se sousedními Libereckým a Pardubickým krajem tvoří oblast Severovýchod, která patří mezi tři největší oblasti v republice jak rozlohou, tak počtem obyvatel. Posledním sousedem je kraj Středočeský. Krajská metropole Hradec Králové je od hlavního města Prahy vzdálená 112 km.

Na severu a severovýchodě se rozkládají pohoří Krkonoše a Orlické hory, které na jihu a jihozápadě přecházejí do úrodné Polabské nížiny. Obě pohoří od sebe odděluje Broumovský výběžek, geologicky i horopisně pestrý, který byl kdysi plochou pánví mezi dvěma pohořími a kde příroda vytvořila rozsáhlá skalní města. Jsou to Teplické a Adršpašské skály, Broumovské stěny, Křížový vrch a Ostaš. Tato oblast patří mezi nejvydatnější a nejkvalitnější zásobárny pitné vody v České republice. Významnou část území tvoří krkonošské a orlické podhůří. Hlavními vodními toky jsou Labe a jeho přítoky Orlice a Metuje. Téměř celé území kraje náleží do povodí Labe, jen okrajová část Broumovského výběžku k povodí Odry. Nejvyšším vrcholem kraje je Sněžka (1 602 m n. m.) v Krkonoších, která je zároveň nejvyšší horou České republiky. Nejníže položeným bodem je hladina Labe v místě, kde opouští území okresu Hradec Králové v nadmořské výšce 202 m.

Území kraje je po provedené reformě státní správy od 1. 1. 2000 tvořeno pěti okresy - Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov. K 1. 1. 2007 došlo ke změně hranic okresů Hradec Králové a Rychnov nad Kněžnou o tři obce. Obce Jílovice, Ledce a Vysoký Újezd přešly z okresu Rychnov nad Kněžnou do okresu Hradec Králové a došlo tak ke sladění hranic správních obvodů obcí s rozšířenou působností s hranicemi území okresů.

V Královéhradeckém kraji bylo k 1. 1. 2003 zřízeno 15 správních obvodů obcí s rozšířenou působností a 35 správních obvodů obcí s pověřeným úřadem. Pověřené obecní úřady spravují obce v území, které je skladebné do okresů i do správních obvodů obcí s rozšířenou působností.

Rozlohou 4 758 km2 zaujímá Královéhradecký kraj šest procent rozlohy České republiky a řadí se na 9. místo v pořadí krajů. Je pátým krajem s nejvyšším podílem zemědělské půdy i lesních pozemků. K 31. 12. 2008 představovala zemědělská půda 58,7 % celkové rozlohy kraje, podíl orné půdy činil 40,6 % a lesy pokrývaly území z 31,0 %. Rozlohou největší jsou území okresů, v nichž se nacházejí pohoří Krkonoše a Orlické hory, a to okres Trutnov, který tvoří téměř čtvrtinu rozlohy kraje, za ním následuje okres Rychnov nad Kněžnou s 21,0 % a zbytek území se rovnoměrně zhruba po 18 % dělí mezi tři zbývající okresy.

Počet obyvatel se dlouhodobě pohybuje kolem 550 tisíc. Ke konci roku 2008 měl Královéhradecký kraj celkem 554 520 obyvatel, což je 5,3 % celkového počtu obyvatel České republiky. Nejlidnatějším okresem je okres Hradec Králové s téměř 162 377 osobami. Naopak populačně nejmenší s 79 198 obyvateli je okres Rychnov nad Kněžnou, avšak do roku 2007 jím dlouhodobě byl okres Jičín. Hustotou 117 obyvatel na km2 nedosahuje kraj celorepublikového průměru 133 osob. Rozdílná je i v okresech a pohybuje se od nejvyšší v okrese Hradec Králové (182 obyvatel na km2) po nejnižší v okrese Rychnov nad Kněžnou (81 obyvatel na km2).

Na území kraje je celkem 448 obcí, z nichž k 31. 12. 2008 mělo 48 statut města a 10 statut městyse. Hlavním centrem kraje je statutární město Hradec Králové s 94 497 obyvateli, druhým největším městem s 31 039 obyvateli je město Trutnov a nad 20 tisíc obyvatel má ještě město Náchod s 20 842.obyvateli. Dalších 6 měst má nad 10 tisíc obyvatel a méně než 3 000 obyvatel má celkem 18 měst královéhradeckého kraje, z nichž nejmenší je Stárkov s 640 obyvateli. Z územního pohledu je nejméně urbanizován okres Jičín, kde žije i nejvíce obyvatel v obcích do 500 obyvatel (více než pětina). V kraji činil tento podíl osminu obyvatel. Průměrná rozloha obce je 1 062 ha a průměrný počet obyvatel v obci dosáhl 1 238 osob.

Ze všech krajů v republice po Hl. m. Praze (15,8%) má Královéhradecký kraj největší podíl obyvatel ve věku nad 65 let (15,7 %) a průměrný věk (40,9 roků). Podle pohlaví je situace obdobná u průměrného věku mužů (39,3 roků), u žen se o druhé místo dělíme s Jihomoravským krajem a všechny hodnoty jsou nad republikovým průměrem. Vysokou věkovou strukturu v porovnání s krajským průměrem má kraj v okresech Hradec Králové a Jičín. Nejvyšší podíl dětí do 14 let měly okresy Náchod a Rychnov nad Kněžnou, nejvyšší podíl obyvatel ve věku 15 - 64 let byl v okrese Trutnov.

Královéhradecký kraj lze charakterizovat jako zemědělsko-průmyslový s bohatě rozvinutým cestovním ruchem. Průmysl je soustředěn do velkých měst, intenzivní zemědělství do oblasti Polabí.

Největší koncentrací cestovního ruchu v České republice se vyznačují Krkonoše. Národní park Krkonoše zasahuje na území kraje dvěma třetinami své výměry a nacházejí se zde nejcennější lokality parku. Mezi chráněné krajinné oblasti patří Broumovsko, Orlické hory a Český ráj.
Na tvorbě hrubého domácího produktu v České republice se kraj v roce 2007 podílel pouze 4,5 %, v přepočtu na 1 obyvatele však dosahuje 85,2 % republikového průměru a je mezi kraji na 6. pozici (po Hl. m. Praze, Středočeském, Plzeňském, Jihomoravském a Jihočeském kraji).

Podle výběrového šetření pracovních sil bylo v roce 2008 v hospodářství kraje zaměstnáno celkem 265 tisíc osob, z toho 37 % v průmyslu, 11,5 % v obchodě, opravách motorových vozidel a výrobků pro osobní potřebu, 7 % v odvětví zdravotnictví a sociální péče, veterinární činnosti, 9 % ve stavebnictví a 4 % v zemědělství, lesnictví a rybolovu.

V zemědělství převažuje v rostlinné výrobě pěstování obilovin (pšenice, ječmen), řepky a kukuřice, významná je též produkce cukrovky a pěstování jablek. V živočišné výrobě se jedná především o chov skotu a prasat. V průmyslu převažuje z odvětvového hlediska podle počtu zaměstnanců zpracovatelský průmysl, v jeho rámci pak textilní výroba a výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení. V České republice však kraj nepatří mezi rozhodující průmyslové oblasti, podíl na tržbách průmyslových podniků v roce 2008 činil 3,2 %.

V roce 2008 se v kraji v 941 statisticky sledovaných hromadných ubytovacích zařízeních ubytovalo téměř 903 tisíc hostů, z toho 290 tisíc ze zahraničí, převážně z Německa, Nizozemska a Polska. Průměrná doba pobytu byla necelých pět dní. Většina těchto zařízení (70 procent) je soustředěna v okrese Trutnov, na jehož území leží Krkonoše.

V posledních letech se rozvíjí mnoho forem přeshraniční spolupráce. Jednou z nich je Euroregion Glacensis, který vznikl v roce 1995 jako jeden z euroregionů působících na polsko-českém příhraničním území. Velký rozmach také zaznamenaly doborovolné svazky obcí (mikroregiony), v nichž se obce sdružují za účelem rozvoje svých území.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tisk vybraných inzerátů >>
Odeslat výběr
Od Komu Kopie Text
Odběr inzerce
Po vložení emailu Vám budeme posílat inzeráty ze zvolené kategorie inzerce.
Novinky z kraje
Požár palivového dřeva způsobila nedbalost

Uskladněné palivo vzplálo v neděli ráno u jednoho z objektů v Batňovicích. K požáru vyjely čtyři jednotky hasičů.

Nehoda zkomplikovala dopravu na dálnici

Dopravní nehoda způsobila v úterý po 11. hodině dopoledne potíže řidičům na dálnici D11. Exit 90 byl zablokován kolonou stojících vozidel, kterým právě zmíněná dopravní nehoda znemožnila napojit se na silnici I/11.

Zvěř se vydává na silnice mezi auta i za bílého dne

Nehody s lesní zvěří se stále častěji stávají i za bílého dne. Taková nečekaná srážka se srnou přitom nemusí končit jen pomačkanými plechy. Policisté na Náchodsku vyjížděli v jeden den dokonce ke třem takovým střetům.

Nosič šel po rekordu na šichtu do válcovny. Největším oříškem je manželka

/FOTO, VIDEO/ Obdivuhodný výkon Zdeňka Páchy, který v neděli vynesl na Sněžku 211 kg těžký náklad, označil šéf agentury českých rekordů a kuriozit za výjimečnou událost. „Během třiceti let každý rok registrujeme tři stovky rekordů, máme jich dohromady kolem deseti tisíc. Tohle, co předvedl, patří do absolutní špičky,“ řekl Luboš Rafaj.

Zloději se v kempu nezastaví před ničím

V jednom z kempů v Českém ráji o víkendu opět řádili zloději. Tentokrát se jejich oběťmi stali zahraniční hosté. O tom, že auto není trezor, se přesvědčili rekreanti z Francie. Neznámý zloděj jim vnikl do zaparkovaného vozidla, z něhož odcizil peníze v celkové hodnotě 16 tisíc korun.