v CZ verzi 658 345 inzerátů, měsíčně nás navštíví přes 100 000 lidí

Vložit inzerát zdarma

Královéhradecký kraj - inzerce zdarma, bazar

Sekce inzerce zdarma

Nejnovější inzeráty


..Prodám Hypnogen,Adipex retrad,Xanax,Lexaurin,.., 10 Kč Jičín ..Prodám Hypnogen,Adipex retrad,Xanax,Lexaurin,.., ~Prodám Hypnogen,Adipex retrad,Xanax,Lexaurin,.., 10 Kč Jičín ~Prodám Hypnogen,Adipex retrad,Xanax,Lexaurin,.., ~Ketamin, Mdpv a rozmanitost jiných chemických . 10 Kč Rychnov nad Kněžnou ~Ketamin, Mdpv a rozmanitost jiných chemických . Základy aplikované matematiky Tichy ŠKRÁŠEK dohodou Rychnov nad Kněžnou Základy aplikované matematiky Tichy ŠKRÁŠEK Predam NEUROL Stilnox, xanax, lexaurin, neurol, di 1 000 Kč Náchod Predam NEUROL Stilnox, xanax, lexaurin, neurol, di Adipex retarduje Oxicotin na prodej dohodou Trutnov Adipex retarduje Oxicotin na prodej Skladník - Jičín dohodou Jičín Skladník - Jičín Pracovník úklidu 15 500 Kč Hradec Králové Pracovník úklidu Rýchly úver od 100000 EUR do 50,000 400 000 Kč Náchod Rýchly úver od 100000 EUR do 50,000 Prodám postel tvar formule 2 000 Kč Hradec Králové Prodám postel tvar formule Kvalitní produkty k dispozici 1 000 Kč Rychnov nad Kněžnou Kvalitní produkty k dispozici ADIPEX RETARD,Predam Original lieky 90 Kč Náchod ADIPEX RETARD,Predam Original lieky ADIPEX RETARD 0 Kč Náchod ADIPEX RETARD Skladník - Jičín dohodou Jičín Skladník - Jičín ytong théta 650 Kč Náchod ytong théta A-OIL 74% pure N-Formylamphetamine dohodou Trutnov A-OIL 74% pure N-Formylamphetamine BMK (Benzyl Methyl Ketone) Oil dohodou Trutnov BMK (Benzyl Methyl Ketone) Oil Sassafras oil ,BMK,A- Oil dohodou Trutnov Sassafras oil ,BMK,A- Oil Převzetí problémových společností. dohodou Hradec Králové Převzetí problémových společností. Prodám Kapucinsky opice 3 500 Kč Jičín Prodám Kapucinsky opice ADIPEX RETARD,Predam Original lieky dohodou Jičín ADIPEX RETARD,Predam Original lieky Rychlá a flexibilní půjčka. dohodou Jičín Rychlá a flexibilní půjčka. Ahoj všem občanům, kteří potřebují půjčku 100 000 Kč Náchod Ahoj všem občanům, kteří potřebují půjčku Buy Rubifen, Ritalin, Concerta, Adderall, sibutram 25 Kč Rychnov nad Kněžnou Buy Rubifen, Ritalin, Concerta, Adderall, sibutram Upřímný a spolehlivý úvěr za 48 hodin dohodou Rychnov nad Kněžnou Upřímný a spolehlivý úvěr za 48 hodin Uvědomte si všechny své projekty! dohodou Rychnov nad Kněžnou Uvědomte si všechny své projekty! Prodám BABETTU 6 000 Kč Jičín Prodám BABETTU Montovaná garáž + omítka 55 000 Kč Hradec Králové Montovaná garáž + omítka Prodám maturitní vysvědčeni,výuční list,diplom dohodou Náchod Prodám maturitní vysvědčeni,výuční list,diplom
Další nové inzeráty >>

Královéhradecký kraj leží v severovýchodní části Čech. Hranici kraje tvoří z více než jedné třetiny státní hranice s Polskem v délce asi 208 km. Se sousedními Libereckým a Pardubickým krajem tvoří oblast Severovýchod, která patří mezi tři největší oblasti v republice jak rozlohou, tak počtem obyvatel. Posledním sousedem je kraj Středočeský. Krajská metropole Hradec Králové je od hlavního města Prahy vzdálená 112 km.

Na severu a severovýchodě se rozkládají pohoří Krkonoše a Orlické hory, které na jihu a jihozápadě přecházejí do úrodné Polabské nížiny. Obě pohoří od sebe odděluje Broumovský výběžek, geologicky i horopisně pestrý, který byl kdysi plochou pánví mezi dvěma pohořími a kde příroda vytvořila rozsáhlá skalní města. Jsou to Teplické a Adršpašské skály, Broumovské stěny, Křížový vrch a Ostaš. Tato oblast patří mezi nejvydatnější a nejkvalitnější zásobárny pitné vody v České republice. Významnou část území tvoří krkonošské a orlické podhůří. Hlavními vodními toky jsou Labe a jeho přítoky Orlice a Metuje. Téměř celé území kraje náleží do povodí Labe, jen okrajová část Broumovského výběžku k povodí Odry. Nejvyšším vrcholem kraje je Sněžka (1 602 m n. m.) v Krkonoších, která je zároveň nejvyšší horou České republiky. Nejníže položeným bodem je hladina Labe v místě, kde opouští území okresu Hradec Králové v nadmořské výšce 202 m.

Území kraje je po provedené reformě státní správy od 1. 1. 2000 tvořeno pěti okresy - Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov. K 1. 1. 2007 došlo ke změně hranic okresů Hradec Králové a Rychnov nad Kněžnou o tři obce. Obce Jílovice, Ledce a Vysoký Újezd přešly z okresu Rychnov nad Kněžnou do okresu Hradec Králové a došlo tak ke sladění hranic správních obvodů obcí s rozšířenou působností s hranicemi území okresů.

V Královéhradeckém kraji bylo k 1. 1. 2003 zřízeno 15 správních obvodů obcí s rozšířenou působností a 35 správních obvodů obcí s pověřeným úřadem. Pověřené obecní úřady spravují obce v území, které je skladebné do okresů i do správních obvodů obcí s rozšířenou působností.

Rozlohou 4 758 km2 zaujímá Královéhradecký kraj šest procent rozlohy České republiky a řadí se na 9. místo v pořadí krajů. Je pátým krajem s nejvyšším podílem zemědělské půdy i lesních pozemků. K 31. 12. 2008 představovala zemědělská půda 58,7 % celkové rozlohy kraje, podíl orné půdy činil 40,6 % a lesy pokrývaly území z 31,0 %. Rozlohou největší jsou území okresů, v nichž se nacházejí pohoří Krkonoše a Orlické hory, a to okres Trutnov, který tvoří téměř čtvrtinu rozlohy kraje, za ním následuje okres Rychnov nad Kněžnou s 21,0 % a zbytek území se rovnoměrně zhruba po 18 % dělí mezi tři zbývající okresy.

Počet obyvatel se dlouhodobě pohybuje kolem 550 tisíc. Ke konci roku 2008 měl Královéhradecký kraj celkem 554 520 obyvatel, což je 5,3 % celkového počtu obyvatel České republiky. Nejlidnatějším okresem je okres Hradec Králové s téměř 162 377 osobami. Naopak populačně nejmenší s 79 198 obyvateli je okres Rychnov nad Kněžnou, avšak do roku 2007 jím dlouhodobě byl okres Jičín. Hustotou 117 obyvatel na km2 nedosahuje kraj celorepublikového průměru 133 osob. Rozdílná je i v okresech a pohybuje se od nejvyšší v okrese Hradec Králové (182 obyvatel na km2) po nejnižší v okrese Rychnov nad Kněžnou (81 obyvatel na km2).

Na území kraje je celkem 448 obcí, z nichž k 31. 12. 2008 mělo 48 statut města a 10 statut městyse. Hlavním centrem kraje je statutární město Hradec Králové s 94 497 obyvateli, druhým největším městem s 31 039 obyvateli je město Trutnov a nad 20 tisíc obyvatel má ještě město Náchod s 20 842.obyvateli. Dalších 6 měst má nad 10 tisíc obyvatel a méně než 3 000 obyvatel má celkem 18 měst královéhradeckého kraje, z nichž nejmenší je Stárkov s 640 obyvateli. Z územního pohledu je nejméně urbanizován okres Jičín, kde žije i nejvíce obyvatel v obcích do 500 obyvatel (více než pětina). V kraji činil tento podíl osminu obyvatel. Průměrná rozloha obce je 1 062 ha a průměrný počet obyvatel v obci dosáhl 1 238 osob.

Ze všech krajů v republice po Hl. m. Praze (15,8%) má Královéhradecký kraj největší podíl obyvatel ve věku nad 65 let (15,7 %) a průměrný věk (40,9 roků). Podle pohlaví je situace obdobná u průměrného věku mužů (39,3 roků), u žen se o druhé místo dělíme s Jihomoravským krajem a všechny hodnoty jsou nad republikovým průměrem. Vysokou věkovou strukturu v porovnání s krajským průměrem má kraj v okresech Hradec Králové a Jičín. Nejvyšší podíl dětí do 14 let měly okresy Náchod a Rychnov nad Kněžnou, nejvyšší podíl obyvatel ve věku 15 - 64 let byl v okrese Trutnov.

Královéhradecký kraj lze charakterizovat jako zemědělsko-průmyslový s bohatě rozvinutým cestovním ruchem. Průmysl je soustředěn do velkých měst, intenzivní zemědělství do oblasti Polabí.

Největší koncentrací cestovního ruchu v České republice se vyznačují Krkonoše. Národní park Krkonoše zasahuje na území kraje dvěma třetinami své výměry a nacházejí se zde nejcennější lokality parku. Mezi chráněné krajinné oblasti patří Broumovsko, Orlické hory a Český ráj.
Na tvorbě hrubého domácího produktu v České republice se kraj v roce 2007 podílel pouze 4,5 %, v přepočtu na 1 obyvatele však dosahuje 85,2 % republikového průměru a je mezi kraji na 6. pozici (po Hl. m. Praze, Středočeském, Plzeňském, Jihomoravském a Jihočeském kraji).

Podle výběrového šetření pracovních sil bylo v roce 2008 v hospodářství kraje zaměstnáno celkem 265 tisíc osob, z toho 37 % v průmyslu, 11,5 % v obchodě, opravách motorových vozidel a výrobků pro osobní potřebu, 7 % v odvětví zdravotnictví a sociální péče, veterinární činnosti, 9 % ve stavebnictví a 4 % v zemědělství, lesnictví a rybolovu.

V zemědělství převažuje v rostlinné výrobě pěstování obilovin (pšenice, ječmen), řepky a kukuřice, významná je též produkce cukrovky a pěstování jablek. V živočišné výrobě se jedná především o chov skotu a prasat. V průmyslu převažuje z odvětvového hlediska podle počtu zaměstnanců zpracovatelský průmysl, v jeho rámci pak textilní výroba a výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení. V České republice však kraj nepatří mezi rozhodující průmyslové oblasti, podíl na tržbách průmyslových podniků v roce 2008 činil 3,2 %.

V roce 2008 se v kraji v 941 statisticky sledovaných hromadných ubytovacích zařízeních ubytovalo téměř 903 tisíc hostů, z toho 290 tisíc ze zahraničí, převážně z Německa, Nizozemska a Polska. Průměrná doba pobytu byla necelých pět dní. Většina těchto zařízení (70 procent) je soustředěna v okrese Trutnov, na jehož území leží Krkonoše.

V posledních letech se rozvíjí mnoho forem přeshraniční spolupráce. Jednou z nich je Euroregion Glacensis, který vznikl v roce 1995 jako jeden z euroregionů působících na polsko-českém příhraničním území. Velký rozmach také zaznamenaly doborovolné svazky obcí (mikroregiony), v nichž se obce sdružují za účelem rozvoje svých území.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tisk vybraných inzerátů >>
Odeslat výběr
Od Komu Kopie Text
Odběr inzerce
Po vložení emailu Vám budeme posílat inzeráty ze zvolené kategorie inzerce.
Novinky z kraje
Všudypřítomné riziko. České děti sjíždějí videa a žijí virtuálně

/TÉMA DENÍKU/ Šetření mezi 27 177 školáky ukázalo, že jejich doménou jsou sociální sítě. Má to značná rizika.

Česko, zoologickým zahradám země zaslíbená. Letní mánie může začít

Do zoologické zahrady prostě chodíme rádi. Jak jinak si vysvětlit, že jich u nás s úspěchem funguje tolik? Té nejstarší, kterou mají v Liberci, je letos už 115 let. Ale nejen na severu Čech na vás mají v létě políčeno. Na nová zvířata, jejich mláďata a nejrůznější akce lákají návštěvníky všude. V magazínu Víkendu vám přinášíme malou ochutnávku…

Rivalové spojí síly v boji se zákeřnými chorobami

Parkinsonova choroba či Alzheimerova nemoc. Tiší zabijáci, proti nimž zatím neexistují pořádné léky ani systém prevence. Díky spolupráci hradecké a pardubické univerzity společně s Fakultní nemocnicí Hradec Králové však může za pár let vzniknout lék i prevence před těmito neurodegenerativními onemocněními. Na hledání léku získaly grant za 79 milionů korun.

Policie pátrá po zloději, vyhýbá se trestu

Rychnovští policisté pátrají po třiatřicetiletém muži z Rychnovska. Okresní soud Pardubice na něj vydal příkaz k zatčení kvůli krádeži ze začátku března letošního roku v Pardubicích.

Červený kříž přišel nevýhodným prodejem bytu o 800 tisíc korun

Bývalému řediteli hradeckého oblastního spolku Českého červeného kříže hrozí až osm let vězení.