v CZ verzi 658 345 inzerátů, měsíčně nás navštíví přes 150 000 lidí

Vložit inzerát zdarma

Královéhradecký kraj - inzerce zdarma, bazar

Sekce inzerce zdarma

Nejnovější inzeráty


Koupit produkt třídy A z našeho obchodu, dohodou Jičín Koupit produkt třídy A z našeho obchodu, Koupit produkt třídy A z našeho obchodu,. dohodou Rychnov nad Kněžnou Koupit produkt třídy A z našeho obchodu,. Nakupujte farmaceutické produkty zde.. dohodou Hradec Králové Nakupujte farmaceutické produkty zde.. Nakupujte farmaceutické produkty zde., dohodou Rychnov nad Kněžnou Nakupujte farmaceutické produkty zde., Nakupujte farmaceutické produkty zde!.. dohodou Jičín Nakupujte farmaceutické produkty zde!.. Nakupujte farmaceutické produkty zde!, dohodou Trutnov Nakupujte farmaceutické produkty zde!, Nakupujte farmaceutické produkty zde!!...... dohodou Jičín Nakupujte farmaceutické produkty zde!!...... Nakupujte farmaceutické produkty zde!!/ dohodou Hradec Králové Nakupujte farmaceutické produkty zde!!/ Nakupujte farmaceutické produkty zde!!/..... dohodou Jičín Nakupujte farmaceutické produkty zde!!/..... Nakupujte farmaceutické produkty zde!!/,. dohodou Hradec Králové Nakupujte farmaceutické produkty zde!!/,. Nakupujte farmaceutické produkty zde/,... dohodou Trutnov Nakupujte farmaceutické produkty zde/,... Nakupujte farmaceutické produkty zde\'\'\'' dohodou Trutnov Nakupujte farmaceutické produkty zde\'\'\'' Britské krátkosrsté kočky dostupné k rehomingu dohodou Náchod Britské krátkosrsté kočky dostupné k rehomingu Bengálská koťata dostupná na prodej dohodou Náchod Bengálská koťata dostupná na prodej Štěňata labradorského retrívra na prodej dohodou Náchod Štěňata labradorského retrívra na prodej Prodám štěňata zlatého retrívra dohodou Náchod Prodám štěňata zlatého retrívra Kupte si prášky na spaní a úzkost..... dohodou Rychnov nad Kněžnou Kupte si prášky na spaní a úzkost..... Kupte si prášky na spaní a úzkost...... dohodou Jičín Kupte si prášky na spaní a úzkost...... Získejte nejlepší produkty zde........ dohodou Trutnov Získejte nejlepší produkty zde........ Získejte nejlepší produkty zde......... dohodou Trutnov Získejte nejlepší produkty zde......... sprzedajemy wszelkiego rodzaju leki stosowane w le dohodou Hradec Králové sprzedajemy wszelkiego rodzaju leki stosowane w le Oksykodon, hydrokodon, xanax, demerol, roksikodon dohodou Hradec Králové Oksykodon, hydrokodon, xanax, demerol, roksikodon Oksykodon, hydrokodon, xanax, demerol, roksikodon. dohodou Hradec Králové Oksykodon, hydrokodon, xanax, demerol, roksikodon.
Další nové inzeráty >>

Královéhradecký kraj leží v severovýchodní části Čech. Hranici kraje tvoří z více než jedné třetiny státní hranice s Polskem v délce asi 208 km. Se sousedními Libereckým a Pardubickým krajem tvoří oblast Severovýchod, která patří mezi tři největší oblasti v republice jak rozlohou, tak počtem obyvatel. Posledním sousedem je kraj Středočeský. Krajská metropole Hradec Králové je od hlavního města Prahy vzdálená 112 km.

Na severu a severovýchodě se rozkládají pohoří Krkonoše a Orlické hory, které na jihu a jihozápadě přecházejí do úrodné Polabské nížiny. Obě pohoří od sebe odděluje Broumovský výběžek, geologicky i horopisně pestrý, který byl kdysi plochou pánví mezi dvěma pohořími a kde příroda vytvořila rozsáhlá skalní města. Jsou to Teplické a Adršpašské skály, Broumovské stěny, Křížový vrch a Ostaš. Tato oblast patří mezi nejvydatnější a nejkvalitnější zásobárny pitné vody v České republice. Významnou část území tvoří krkonošské a orlické podhůří. Hlavními vodními toky jsou Labe a jeho přítoky Orlice a Metuje. Téměř celé území kraje náleží do povodí Labe, jen okrajová část Broumovského výběžku k povodí Odry. Nejvyšším vrcholem kraje je Sněžka (1 602 m n. m.) v Krkonoších, která je zároveň nejvyšší horou České republiky. Nejníže položeným bodem je hladina Labe v místě, kde opouští území okresu Hradec Králové v nadmořské výšce 202 m.

Území kraje je po provedené reformě státní správy od 1. 1. 2000 tvořeno pěti okresy - Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov. K 1. 1. 2007 došlo ke změně hranic okresů Hradec Králové a Rychnov nad Kněžnou o tři obce. Obce Jílovice, Ledce a Vysoký Újezd přešly z okresu Rychnov nad Kněžnou do okresu Hradec Králové a došlo tak ke sladění hranic správních obvodů obcí s rozšířenou působností s hranicemi území okresů.

V Královéhradeckém kraji bylo k 1. 1. 2003 zřízeno 15 správních obvodů obcí s rozšířenou působností a 35 správních obvodů obcí s pověřeným úřadem. Pověřené obecní úřady spravují obce v území, které je skladebné do okresů i do správních obvodů obcí s rozšířenou působností.

Rozlohou 4 758 km2 zaujímá Královéhradecký kraj šest procent rozlohy České republiky a řadí se na 9. místo v pořadí krajů. Je pátým krajem s nejvyšším podílem zemědělské půdy i lesních pozemků. K 31. 12. 2008 představovala zemědělská půda 58,7 % celkové rozlohy kraje, podíl orné půdy činil 40,6 % a lesy pokrývaly území z 31,0 %. Rozlohou největší jsou území okresů, v nichž se nacházejí pohoří Krkonoše a Orlické hory, a to okres Trutnov, který tvoří téměř čtvrtinu rozlohy kraje, za ním následuje okres Rychnov nad Kněžnou s 21,0 % a zbytek území se rovnoměrně zhruba po 18 % dělí mezi tři zbývající okresy.

Počet obyvatel se dlouhodobě pohybuje kolem 550 tisíc. Ke konci roku 2008 měl Královéhradecký kraj celkem 554 520 obyvatel, což je 5,3 % celkového počtu obyvatel České republiky. Nejlidnatějším okresem je okres Hradec Králové s téměř 162 377 osobami. Naopak populačně nejmenší s 79 198 obyvateli je okres Rychnov nad Kněžnou, avšak do roku 2007 jím dlouhodobě byl okres Jičín. Hustotou 117 obyvatel na km2 nedosahuje kraj celorepublikového průměru 133 osob. Rozdílná je i v okresech a pohybuje se od nejvyšší v okrese Hradec Králové (182 obyvatel na km2) po nejnižší v okrese Rychnov nad Kněžnou (81 obyvatel na km2).

Na území kraje je celkem 448 obcí, z nichž k 31. 12. 2008 mělo 48 statut města a 10 statut městyse. Hlavním centrem kraje je statutární město Hradec Králové s 94 497 obyvateli, druhým největším městem s 31 039 obyvateli je město Trutnov a nad 20 tisíc obyvatel má ještě město Náchod s 20 842.obyvateli. Dalších 6 měst má nad 10 tisíc obyvatel a méně než 3 000 obyvatel má celkem 18 měst královéhradeckého kraje, z nichž nejmenší je Stárkov s 640 obyvateli. Z územního pohledu je nejméně urbanizován okres Jičín, kde žije i nejvíce obyvatel v obcích do 500 obyvatel (více než pětina). V kraji činil tento podíl osminu obyvatel. Průměrná rozloha obce je 1 062 ha a průměrný počet obyvatel v obci dosáhl 1 238 osob.

Ze všech krajů v republice po Hl. m. Praze (15,8%) má Královéhradecký kraj největší podíl obyvatel ve věku nad 65 let (15,7 %) a průměrný věk (40,9 roků). Podle pohlaví je situace obdobná u průměrného věku mužů (39,3 roků), u žen se o druhé místo dělíme s Jihomoravským krajem a všechny hodnoty jsou nad republikovým průměrem. Vysokou věkovou strukturu v porovnání s krajským průměrem má kraj v okresech Hradec Králové a Jičín. Nejvyšší podíl dětí do 14 let měly okresy Náchod a Rychnov nad Kněžnou, nejvyšší podíl obyvatel ve věku 15 - 64 let byl v okrese Trutnov.

Královéhradecký kraj lze charakterizovat jako zemědělsko-průmyslový s bohatě rozvinutým cestovním ruchem. Průmysl je soustředěn do velkých měst, intenzivní zemědělství do oblasti Polabí.

Největší koncentrací cestovního ruchu v České republice se vyznačují Krkonoše. Národní park Krkonoše zasahuje na území kraje dvěma třetinami své výměry a nacházejí se zde nejcennější lokality parku. Mezi chráněné krajinné oblasti patří Broumovsko, Orlické hory a Český ráj.
Na tvorbě hrubého domácího produktu v České republice se kraj v roce 2007 podílel pouze 4,5 %, v přepočtu na 1 obyvatele však dosahuje 85,2 % republikového průměru a je mezi kraji na 6. pozici (po Hl. m. Praze, Středočeském, Plzeňském, Jihomoravském a Jihočeském kraji).

Podle výběrového šetření pracovních sil bylo v roce 2008 v hospodářství kraje zaměstnáno celkem 265 tisíc osob, z toho 37 % v průmyslu, 11,5 % v obchodě, opravách motorových vozidel a výrobků pro osobní potřebu, 7 % v odvětví zdravotnictví a sociální péče, veterinární činnosti, 9 % ve stavebnictví a 4 % v zemědělství, lesnictví a rybolovu.

V zemědělství převažuje v rostlinné výrobě pěstování obilovin (pšenice, ječmen), řepky a kukuřice, významná je též produkce cukrovky a pěstování jablek. V živočišné výrobě se jedná především o chov skotu a prasat. V průmyslu převažuje z odvětvového hlediska podle počtu zaměstnanců zpracovatelský průmysl, v jeho rámci pak textilní výroba a výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení. V České republice však kraj nepatří mezi rozhodující průmyslové oblasti, podíl na tržbách průmyslových podniků v roce 2008 činil 3,2 %.

V roce 2008 se v kraji v 941 statisticky sledovaných hromadných ubytovacích zařízeních ubytovalo téměř 903 tisíc hostů, z toho 290 tisíc ze zahraničí, převážně z Německa, Nizozemska a Polska. Průměrná doba pobytu byla necelých pět dní. Většina těchto zařízení (70 procent) je soustředěna v okrese Trutnov, na jehož území leží Krkonoše.

V posledních letech se rozvíjí mnoho forem přeshraniční spolupráce. Jednou z nich je Euroregion Glacensis, který vznikl v roce 1995 jako jeden z euroregionů působících na polsko-českém příhraničním území. Velký rozmach také zaznamenaly doborovolné svazky obcí (mikroregiony), v nichž se obce sdružují za účelem rozvoje svých území.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tisk vybraných inzerátů >>
Odeslat výběr
Od Komu Kopie Text
Odběr inzerce
Po vložení emailu Vám budeme posílat inzeráty ze zvolené kategorie inzerce.
Novinky z kraje
Mladé ženy ukradly za tři měsíce ze sklepů 15 jízdních kol

Celkem v 16 případech během necelých tří měsíců se vloupaly do cizích sklepů dvě mladé ženy z Hradce Králové. Ženy ve věku 20 a 22 let se podle policistů zaměřily zejména na krádeže jízdních kol. Těch měly dohromady odcizit celkem 15.

Muži. Inženýři. Ve středním věku. Podívejte se, kdo se chce dostat do parlamentu

Mezi kandidáty, kteří v nadcházejících volbách do sněmovny usilují o hlasy voličů, je jen třetina žen. Navíc obsadily hůře volitelná místa.

Opilý agresor brutálně napadl seniora. Soud ho poslal na 3,5 roku do vězení

/FOTOGALERIE/ Tři a půl roku stráví ve vězení pětatřicetiletý Jakub Linek, který letos v únoru v panelovém domě v hradeckých Věkoších brutálně napadl svého sedmdesátiletého souseda. Seniorovi způsobil zlomeniny žeber, loketní kosti i kůstek v obličeji. Linkovi u soudu původně hrozilo za pokus o vraždu až 18 let vězení, Krajský soud v Hradci Králové ale nakonec souhlasil se změnou právní kvalifikace na těžké ublížení na zdraví. Více v článku.

První nekuřácké firmy: Tenkrát to byl zákaz, dnes by si zapálit nikdo nedovolil

V duchu známého sloganu devadesátek, a možná už let dřívějších "Normální je nekouřit" se rozhodli jít někteří zaměstnavatelé. Chtějí se prezentovat jako nekuřácké firmy. Od 1. ledna se k nim chce připojit například českobudějovický Bosch, přičemž u odborářů se rozhodnutí o úplném zákazu kouření v celém areálu firmy nesetkalo s kladnou odezvou. V Královéhradeckém kraji však o žádnou horkou novinku nejde. A jak je to ve firmě, kde pracujete vy? Více v článku. 

Divadlo Drak zazářilo na světových festivalech

Inscenace Divadla Drak Šípková Růženka zabodovala na třech mezinárodních festivalech.