v CZ verzi 658 345 inzerátů

Vložit inzerát zdarma

Písek inzerce zdarma, bazar

Sekce inzerce zdarma

Nejnovější inzeráty


Kuchaři (kromě šéfkuchařů) - KUTHAN spol. s r.o. dohodou Písek Kuchaři (kromě šéfkuchařů) - KUTHAN spol. s r.o. Obsluha zemních a příbuzných strojů - Jiří Hrůza dohodou Písek Obsluha zemních a příbuzných strojů - Jiří Hrůza Pomocní kuchaři - KOJI, spol. s r.o. dohodou Písek Pomocní kuchaři - KOJI, spol. s r.o. Pomocní kuchaři - Seniorský dům Písek a.s. dohodou Písek Pomocní kuchaři - Seniorský dům Písek a.s. Pomocní skladníci - TOMMI CZ s.r.o. dohodou Písek Pomocní skladníci - TOMMI CZ s.r.o. Chovatelé a ošetřovatelé skotu, koz a ov - Zemědělské družstvo Nemějice dohodou Písek Chovatelé a ošetřovatelé skotu, koz a ov - Zemědělské družstvo Nemějice Číšníci a servírky - KUTHAN spol. s r.o. dohodou Písek Číšníci a servírky - KUTHAN spol. s r.o. Akita-inu na prodej s PP 3 000 Kč Písek Akita-inu na prodej s PP Investujte do zlata a do stříbra 500 Kč Písek Investujte do zlata a do stříbra Řídič MKD 50 000 Kč Písek Řídič MKD Vydělávejte ve virtuální měně! dohodou Písek Vydělávejte ve virtuální měně! Roztomilý yorkie štěňata 11 Kč Písek Roztomilý yorkie štěňata Roztomilý yorkie štěňata 11 Kč Písek Roztomilý yorkie štěňata Mefedron (4-MMC), methylone, ketamin, kokain, MDMA 100 Kč Písek Mefedron (4-MMC), methylone, ketamin, kokain, MDMA Dopyt po karosérii - Ford Transit dohodou Písek Dopyt po karosérii - Ford Transit Vodič MKD - C+E 50 000 Kč Písek Vodič MKD - C+E Ford Tranzit - nahradné diely dohodou Písek Ford Tranzit - nahradné diely 99,88 Čistý Kyanid draselný KCN k p dohodou Písek 99,88 Čistý Kyanid draselný KCN k p A-PPP,BK-EBDP,5F-PCN,5meo-mipt,MMBC,NM-2201,4-EMC 100 Kč Písek A-PPP,BK-EBDP,5F-PCN,5meo-mipt,MMBC,NM-2201,4-EMC Linda 1 000 Kč Písek Linda Linda 1 000 Kč Písek Linda Mefedron(4-MMC), methylone, ketamin, kokain,MDMA.. dohodou Písek Mefedron(4-MMC), methylone, ketamin, kokain,MDMA.. Koupit AM-2201,JWH-019,5-MEO-DMT, 4CMC, 100 Kč Písek Koupit AM-2201,JWH-019,5-MEO-DMT, 4CMC, Kožené kozačky Russell@Bromley s kabelkou 3 500 Kč Písek Kožené kozačky Russell@Bromley s kabelkou Kožené kozačky Russell@Bromley s kabelkou 3 500 Kč Písek Kožené kozačky Russell@Bromley s kabelkou Briliantový prstýnek se safírem 4 500 Kč Písek Briliantový prstýnek se safírem Finanční pomoc lidem v nouzi 50 000 Kč Písek Finanční pomoc lidem v nouzi buy méphédrone, 4meo-pcp, 25i-nbome, 4 FA, 2FMA, é 100 Kč Písek buy méphédrone, 4meo-pcp, 25i-nbome, 4 FA, 2FMA, é
Další nové inzeráty >>

Okres Písek v současných hranicích vznikl v roce 1960. Územní reformou byl do okresu Písek začleněn bývalý okres Milevsko a část okresu Týn nad Vltavou. Naopak několik obcí v severní části území přešlo do okresu Příbram. Poslední územní změny proběhly v roce 1990 začleněním obce Nadějkov do okresu Tábor na základě výsledku místního referenda. Druhá změna pak souvisí se sladěním hranic okresů podle správních obvodů ORP k 1.1. 2007 a znamená předání obce Dražíč okresu České Budějovice. Svou rozlohou 1 127 km2 je druhým nejmenším okresem kraje.

Povrch okresu je mírně zvlněný, nadmořská výška stoupá směrem od jihu ke kopcovitému severu. Výraznější vrchy představuje masiv Písecké hory s vrchem Mehelník (632 m). Nejvyšším bodem okresu je však na severu vrch Kozlov (708 m), který je součástí Povltavské hornatiny. Naopak nejníže položeným místem okresu a celého Jihočeského kraje je hladina Orlické přehrady (cca 330 m nad mořem).
Z geologického hlediska jsou na území okresu zastoupeny převážně horniny žulového charakteru. Nerostné bohatství okresu není příliš výrazné. Jsou zde pouze ložiska štěrkopísku, lomového kamene, živce, kaolínu a cihlářských jílů a technicky nevyužitelná ložiska lignitu.

Z celkové výměry okresu zaujímá zemědělská půda 56 % lesní půda 33 %, 7 % tvoří zastavěné a ostatní plochy. Lesy převážně jehličnaté, se rozkládají podél řek, rozsáhlý je rovněž masiv Píseckých hor. Značný význam má v okrese 46 km2 vodních ploch (4 % celkové plochy okresu). Hlavním vodním tokem na území okresu je řeka Vltava, která jím protéká od jihu k severu a řeka Otava, se svými přítoky Blanicí a Lomnicí se sdruženým přítokem řeky Skalice. Soutok obou hlavních řek je pod hradem Zvíkov. Tok Vltavy zde tvoří 68 km dlouhé Orlické přehradní jezero, které zasahuje i do dolního toku Otavy a Lomnice. Celková vodní plocha představuje 2 640 ha. Vodní zdrž téměř v celé své délce nabízí své vody a břehy ke koupání, provozování vodních sportů, rybolovu a rekreaci. Nejznámějšími kempy jsou Velký Vír, Radava a Podolsko. Na území okresu je kolem 300 rybníků, z nichž je nejznámější Tálínský, nazvaný podle obce, u které se nachází.

Dopravní síť na území okresu vznikla postupným a dlouhodobým vývojem. Železniční síť tvoří hlavní tratě Plzeň - České Budějovice, Zdice - Protivín a Ražice - Tábor. Územím okresu prochází důležité silniční spoje České Budějovice - Písek - Plzeň a Písek - Tábor. Autobusové spojení bylo dříve zajišťováno do všech obcí a většiny osad. V důsledku nízké rentability se autobusové linky postupně redukují.

Podle aktuálních demografických zdrojů žije v okrese Písek 70 tis. obyvatel. Hustotou obyvatelstva 63 obyvatel na 1 km2 patří okres spíše k více zalidněným okresům kraje. Samotné město Písek, ve kterém žije téměř 30 000 osob, je třetím největším v kraji. V dlouhodobém vývoji obyvatelstva okresu od roku 1990 převládá mírně sestupný trend, který se projevil dosažením minima v roce 2000. Od tohoto roku pak již můžeme hovořit o stagnaci s mírnými výkyvy na obě strany. Příčinou tohoto vývoje je jednak nepříznivý poměr mezi počty zemřelých a počty narozených. V celém sledovaném období nenajdeme jediný rok, kdy by přirozená měna ovlivnila počet obyvatelstva ve směru růstu. K určitému zlepšení došlo až v roce 2008, kdy saldo dosáhlo relativně velmi malé hodnoty, zatímco v předchozích letech se pohybovalo kolem 150 osob. Změnil se i vliv stěhování. Zatímco v prvních letech po roce 1990 převládalo vystěhovalectví z okresu (kolem 200 osob ročně) dochází od roku 2006 k opačnému vývoji a počet přistěhovalých ovlivňuje demografickou bilanci ve směru růstu (v roce 2006 a 2008 cca o 250 osob). V mezidobí nemělo prakticky stěhování na vývoj obyvatelstva vliv.

Podle sčítání lidu v roce 2001 představoval počet ekonomicky aktivních obyvatel okresu 37 tisíc osob, tj. 11 % aktivních kraje. Ten samý podíl dosahuje podíl okresu z kraje podle počtu jednotek zapsaných v Registru ekonomických subjektů. Absolutně se jedná o 17 tisíc jednotek. V odvětvové struktuře zaměstnanosti (podle počtu zaměstnanců v podnicích se sídlem v okrese) připadá nejvyšší podíl na průmysl (38 %), což je mírně nad průměrem kraje. Rovněž nadprůměrný je podíl netržních služeb. Naproti tomu mírně podprůměrné je zastoupení tržních služeb a zejména dopravy, kde podíl zaměstnanců je jeden z nejnižších v kraji. Na zemědělství připadá zhruba 8 % zaměstnanců, tedy o 2 procentní body více než je krajský průměr. Soukromí zemědělci pak představují 14 % z celkového počtu osob podnikajících v kraji v tomto sektoru.

Vliv na rozvoj vzdělanosti a kulturní úrovně Písecka mělo postupné vytvoření sítě základního, středního a odborného školství, včetně gymnázií a odborných škol různého profesního zaměření. Nejstarším střediskem vzdělání bylo od roku 1778 gymnázium v Písku, od r. 1860 česká reálka. Později vzniklo gymnázium v Milevsku, specializované školy lesnické, průmyslové, ekonomické, zdravotnické a odborné a integrované školy. Po roce 1989 byly založeny další školy - Vyšší odborná škola filmařská, Soukromá střední výtvarná, Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola a vyšší odborné školy při střední průmyslové a lesnické škole. Síť školských zařízení tvoří 33 mateřských škol, 21 základních škol, 2 gymnázia, 8 středních odborných škol, 4 vyšší odborné školy a střední odborná učiliště. V současné době je ve městě Písku 1 soukromá vysoká škola.

Ke kulturnímu vyžití slouží pro obyvatele okresu i jeho návštěvníky divadlo, kina, muzea, knihovny, koncertní síně i výstavní prostory. Kulturní život města Písku je velmi pestrý. Každoročně se zde koná řada tradičních přehlídek a festivalů - Městské slavnosti, Jihočeský hudební festival, Písecká nokturna, Mezinárodní letní filmové kurzy, přehlídka malých divadelních scén Šrámkův Písek, soutěž v rýžování zlata na Otavě, Tour Region Film, Mezinárodní bienále kresleného humoru, Mezinárodní folklorní festival, Mezinárodní festival studentských filmů. Řadu možností skýtají zařízení sportovní a rekreační – plavecké a zimní stadiony, koupaliště, plovárny, tenisové a fotbalové areály, sportovní haly, motokárová dráha, umělý lyžařský svah. Nejbližší okolí měst s mnoha značenými stezkami láká k příjemným procházkám i cyklistickým výletům.

Atraktivitu celého regionu zvyšuje Orlická přehrada se zámkem Orlík a hradem Zvíkov, město Protivín se starým schwarzenberským pivovarem, státní přírodní rezervace u rybníka Řežabinec, obec Albrechtice nad Vltavou s prastarým kostelem a unikátním hřbitovem, areál středověkých tvrzí v Kestřanech a mnoho dalších památek. Stavby lidové architektury lze spatřit např. v osadách Krašovice, Jamný, Smrkovice, Třešně, Kluky, Vlastec a Tukleky. Z církevních staveb zaujme románský kostel Na Červené, který byl před napuštěním Orlické přehrady přesunut na výše položené místo, kostel v Putimi, Chřešťovicích, Čížové a Heřmani.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tisk vybraných inzerátů >>
Odeslat výběr
Od Komu Kopie Text
Odběr inzerce
Po vložení emailu Vám budeme posílat inzeráty ze zvolené kategorie inzerce.
Novinky z okresu
Nově narozená miminka z písecké porodnice

Písecko - V písecké porodnici se v uplynulých dnech narodili:

Kam za kulturou a zábavou na Písecku?

Písecko - Přinášíme vám tipy pro volný čas.

OBRAZEM: Zaměstnanci obdarovali děti z dětského domova

Písek - Už popáté naděloval Ježíšek ve firmě Schneider Electric v Písku dárky dětem z Dětského domova ve Zvíkovském Podhradí.

Pleskotova lávka může stát do půl roku

Písek - Rada města schválila dodavatele zakázky za čtyřicet milionů korun.

Řemeslné adventní trhy u kostela pokračují

Písek – Tradiční řemeslné adventní trhy, které začaly v pátek v poledne na prostranství kolem děkanského kostela v Písku, pokračují celý víkend.