v CZ verzi 658 345 inzerátů, měsíčně nás navštíví přes 100 000 lidí

Vložit inzerát zdarma

Sokolov inzerce zdarma, bazar

Sekce inzerce zdarma

Nejnovější inzeráty


Dopravní dispečeři - TOP TRANS LINE s.r.o. dohodou Sokolov Dopravní dispečeři - TOP TRANS LINE s.r.o. Kuchaři (kromě šéfkuchařů) - Pavel Fejtek dohodou Sokolov Kuchaři (kromě šéfkuchařů) - Pavel Fejtek Kuchaři (kromě šéfkuchařů) - GASTRO Krásno s.r.o. dohodou Sokolov Kuchaři (kromě šéfkuchařů) - GASTRO Krásno s.r.o. Kuchaři (kromě šéfkuchařů) - Ivan Pajtaš dohodou Sokolov Kuchaři (kromě šéfkuchařů) - Ivan Pajtaš Kuchaři (kromě šéfkuchařů) - Jaroslav Šindelář dohodou Sokolov Kuchaři (kromě šéfkuchařů) - Jaroslav Šindelář Kuchaři (kromě šéfkuchařů) - Miroslav Fuka dohodou Sokolov Kuchaři (kromě šéfkuchařů) - Miroslav Fuka Kuchaři (kromě šéfkuchařů) - Lenka Antošová dohodou Sokolov Kuchaři (kromě šéfkuchařů) - Lenka Antošová Kuchaři (kromě šéfkuchařů) - Daniela Šoltýsová dohodou Sokolov Kuchaři (kromě šéfkuchařů) - Daniela Šoltýsová Kuchaři (kromě šéfkuchařů) - Jaroslav Karpíšek dohodou Sokolov Kuchaři (kromě šéfkuchařů) - Jaroslav Karpíšek Kuchaři (kromě šéfkuchařů) - Základní škola SOKOLOV, Běžeck dohodou Sokolov Kuchaři (kromě šéfkuchařů) - Základní škola SOKOLOV, Běžeck Kuchaři (kromě šéfkuchařů) - Dušan Pirkl dohodou Sokolov Kuchaři (kromě šéfkuchařů) - Dušan Pirkl Kuchaři (kromě šéfkuchařů) - Správa pamětihodností s.r.o. dohodou Sokolov Kuchaři (kromě šéfkuchařů) - Správa pamětihodností s.r.o. Kuchaři (kromě šéfkuchařů) - AUTO MAKAR s.r.o. dohodou Sokolov Kuchaři (kromě šéfkuchařů) - AUTO MAKAR s.r.o. Kuchaři (kromě šéfkuchařů) - Zdeněk Kružík - PIZZA SIDONIO dohodou Sokolov Kuchaři (kromě šéfkuchařů) - Zdeněk Kružík - PIZZA SIDONIO Obchodní referenti - ELKOV elektro a.s. dohodou Sokolov Obchodní referenti - ELKOV elektro a.s. Obchodní referenti - AMATI - Denak, s.r.o. dohodou Sokolov Obchodní referenti - AMATI - Denak, s.r.o. Obchodní referenti - Svatavské strojírny s.r.o. dohodou Sokolov Obchodní referenti - Svatavské strojírny s.r.o. Obchodní zástupci - GPH, spol. s r.o. dohodou Sokolov Obchodní zástupci - GPH, spol. s r.o. Obsluha čerpacích stanic a mycích linek  - Petr Muzslai dohodou Sokolov Obsluha čerpacích stanic a mycích linek - Petr Muzslai Obsluha zemních a příbuzných strojů - Technické služby Kostelní Bříz dohodou Sokolov Obsluha zemních a příbuzných strojů - Technické služby Kostelní Bříz Pomocní kuchaři - Správa pamětihodností s.r.o. dohodou Sokolov Pomocní kuchaři - Správa pamětihodností s.r.o. Pomocníci v kuchyni - Martin Tuch dohodou Sokolov Pomocníci v kuchyni - Martin Tuch Montážní dělníci výrobků a zařízení - MHZ Hachtel Czech s.r.o. dohodou Sokolov Montážní dělníci výrobků a zařízení - MHZ Hachtel Czech s.r.o. Montážní dělníci výrobků a zařízení - ELMOSYSTÉM SOKOLOV, s.r.o. dohodou Sokolov Montážní dělníci výrobků a zařízení - ELMOSYSTÉM SOKOLOV, s.r.o. Pomocní skladníci - KD Sokoplast s.r.o. dohodou Sokolov Pomocní skladníci - KD Sokoplast s.r.o. Mistři a příbuzní pracovníci ve sklářstv - AMT  s.r.o. Příbram dohodou Sokolov Mistři a příbuzní pracovníci ve sklářstv - AMT  s.r.o. Příbram Jawa, Babeta, stadion dohodou Sokolov Jawa, Babeta, stadion Zlatá perská činčila dohodou Sokolov Zlatá perská činčila Ponuka práce - úprava kovov 25 000 Kč Sokolov Ponuka práce - úprava kovov Obývací stěna POP system 4 000 Kč Sokolov Obývací stěna POP system
Další nové inzeráty >>

Okres Sokolov leží v severní části západních Čech. Má nepravidelný, mírně protáhlý tvar. Na severu hraničí se Spolkovou republikou Německo, na západě a na jihu sousedí s okresem Cheb, na východě pak s okresem Karlovy Vary. Rozlohou 754 km2 je sokolovský okres třetím nejmenším okresem v Karlovarském kraji, zaujímá 22,75 % jeho celkové rozlohy. Povrch okresu je převážně kopcovitý. Severní část okresu prostupuje masiv Krušných hor od jehož západního okraje vybíhá směrem k řece Ohři úzký horský výběžek, tvořící předěl mezi Sokolovskou a Chebskou pánví. Na jihu se pak rozkládají pahorkatiny Slavkovského lesa. Nejvyšším bodem okresu je vrch Špičák s nadmořskou výškou 991 m u Stříbrné v Krušných horách, v Slavkovském lese Rozhledy (859 m n. m.) u Kostelní Břízy. Nejnižší bod má nadmořskou výšku 375 m.

Největším vodním tokem sokolovského okresu je řeka Ohře, do níž se vlévají všechny říčky a potoky, protékající územím okresu. Největší z přítoků je řeka Svatava, vlévající se do Ohře na území okresního města. V okrese nejsou žádné významné vodní plochy, větší rybníky najdeme pouze na Chodovsku a u Krásna.Na většině území okresu převládají poměrně drsné klimatické podmínky s nízkou průměrnou roční teplotou vzduchu a krátkou dobou slunečního svitu.

Území okresu vždy vynikalo svým přírodním surovinovým bohatstvím. Už ve středověku byla využívána hojná ložiska vzácných a užitkových rud, která se nacházela v obou horských pásmech. V minulosti se jednalo převážně o cínové rudy. V současnosti má rozhodující význam těžba hnědého uhlí v Sokolovské pánvi, která řadí okres mezi přední průmyslová centra.

Půdní fond okresu je nesouvislý vzhledem k členitému a složitému terénu, vysokému zastoupení luk a pastvin a ostatní nezemědělské půdy. Režim hospodaření na půdě je dále přizpůsoben zvláštním požadavkům, vyplývajícím ze značného podílu výměry přírodních rezervací, ochranných pásem zdrojů pitné vody a minerální vody, oblastí postižených exhalacemi.

V jižní části okresu leží chráněná krajinná oblast Slavkovský les (bývalý vojenský prostor), který stále nese stopy vojenské činnosti a není dosud plně dobudován pro zemědělskou a lesní činnost.

Celkovou vegetaci zemědělských kultur a lesních porostů silně narušuje rozsáhlá těžební činnost a vliv exhalátů z průmyslové činnosti na Sokolovsku, ale i ze severočeské uhelné pánve.

Sokolovský okres jako celek je okresem vysoce průmyslovým. Z odvětví průmyslu je nejpočetněji zastoupen průmysl paliv. Dále je na okrese rozšířen průmysl strojírenský, chemický, textilní a průmysl skla, keramiky a porcelánu.

Naproti tomu zemědělství na Sokolovsku nemá podstatný význam. Díky rozsáhlé důlní činnosti není půdní fond příliš vhodný k zemědělskému obdělávání. Zemědělská půda zaujímá zhruba 16,6 % z celkové výměry kraje a orná půda pouze 8,0 %. Nižší je i bonita půdy.

Více než polovinu výměry okresu zaujímá lesní půda. Nejvíce zalesněným územím okresu je oblast Krušnohoří a Slavkovského lesa. Obě jsou poměrně velmi řídce osídlené, i když i v nich jsou významné podniky zpracovatelského průmyslu a obě poskytují rekreační možnosti. V lesních porostech převažuje smrk, značné zastoupení mají i listnaté stromy.

V ekonomice okresu proběhly za posledních deset let výrazné strukturální změny. V roce 2008 bylo v registru ekonomických subjektů zaregistrováno celkem 18 023 subjektů, z toho 14 756 fyzických osob. Nárůst ekonomických subjektů celkem proti roku 2007 činil 2,2 %. Tyto strukturální změny přispěly také ke zhoršení situace na úseku zaměstnanosti. Míra nezaměstnanosti činila v roce 2008 celkem 8,71 % a o zaměstnání se ucházelo 4 534 osob. Tak se okres Sokolov dostal v ukazateli míry nezaměstnanosti na 64. místo (ze 77 okresů). Celostátní míra nezaměstnanosti činila k 31.12. 2007 celkem 7,32 %.

Životní prostředí okresu je nejhorší v kraji. Na jeho kvalitu negativně působí rozsáhlá průmyslová činnost, zejména těžba a následné zpracování hnědého uhlí. Všechny škodlivé látky jdoucí do ovzduší, zejména při překračování nejvýše přípustných koncentrací, výrazně znehodnocují životní prostředí. Mezi základní sledované znečišťující látky, vznikající především při spalování tuhých a kapalných paliv a vypouštěné do ovzduší, patří tuhé látky (polétavý prach, popílek), oxid siřičitý (SO2), oxidy dusíku (Nox), oxid uhelnatý (CO) a uhlovodíky (CxHy). Důlní činnost má negativní vliv i na okolní krajinu. Vytěžené lokality nelze uvést do původního stavu ihned po skončení důlní činnosti.

Narušené životní prostředí není ani příliš vhodné k rekreaci. Z toho plyne, že ani cestovní ruch nemá důležitou roli v oblasti ekonomiky v sokolovském okrese. Rekreace byla soustředěna jen do oblasti Kraslic, Bublavy a Stříbrné, kde jsou vhodné podmínky k zimním sportům.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tisk vybraných inzerátů >>
Odeslat výběr
Od Komu Kopie Text
Odběr inzerce
Po vložení emailu Vám budeme posílat inzeráty ze zvolené kategorie inzerce.
Novinky z okresu
Muzika. Koníček i profese na celý život

Sokolov – Celý život zasvětil Jan Zmrzlý muzice. První housličky držel v ruce v šesti letech, od 13 hrál na dechové nástroje v kapelách. K tomu i zpíval.

Koalice zveřejnila priority do dalších let

Sokolov – V Sokolově byla v pondělí podepsána koaliční smlouva. Zástupci vítězných stran prozradili, kterým směrem se bude Sokolov příští čtyři roky ubírat a jaké priority si koaliční partneři stanovili.

Rozhádané Rotavě bude ´velet´ mládí

Rotava – Nové vedení Rotavy na Sokolovsku to na začátku volebního období nebude mít rozhodně jednoduché.

V Lokti je nová koalice, vítězná TOP 09 jde do opozice

Loket – Česká pirátská strana, Lopata, Naše Město@Loket.cz a ODS, to jsou subjekty, které se dohodly na vytvoření koalice v Lokti.

Majitelé vrátili či prodali 120 garáží

Sokolov – Odlehlé, neustále vykradené, zdevastované anebo sloužící jako zázemí pro černé skládky, jejichž likvidace stojí město až sto tisíc ročně.