v CZ verzi 658 345 inzerátů

Vložit inzerát zdarma

Ústí nad Orlicí inzerce zdarma, bazar

Sekce inzerce zdarma

Nejnovější inzeráty


Pracovníci ostrahy, strážní - Mark2 Corporation Czech a.s. dohodou Ústí nad Orlicí Pracovníci ostrahy, strážní - Mark2 Corporation Czech a.s. Pomocní skladníci - BAPA s.r.o. dohodou Ústí nad Orlicí Pomocní skladníci - BAPA s.r.o. Číšníci a servírky - SANIRO s.r.o. dohodou Ústí nad Orlicí Číšníci a servírky - SANIRO s.r.o. Číšníci a servírky - GOURMET LOUNGE s.r.o. dohodou Ústí nad Orlicí Číšníci a servírky - GOURMET LOUNGE s.r.o. Kuchaři (kromě šéfkuchařů) - Základní škola a mateřská škol dohodou Ústí nad Orlicí Kuchaři (kromě šéfkuchařů) - Základní škola a mateřská škol Kuchaři (kromě šéfkuchařů) - Leoš Grim dohodou Ústí nad Orlicí Kuchaři (kromě šéfkuchařů) - Leoš Grim Kuchaři (kromě šéfkuchařů) - XIN YU CHINA s.r.o. dohodou Ústí nad Orlicí Kuchaři (kromě šéfkuchařů) - XIN YU CHINA s.r.o. Kuchaři (kromě šéfkuchařů) - IVAKO CZ s.r.o. dohodou Ústí nad Orlicí Kuchaři (kromě šéfkuchařů) - IVAKO CZ s.r.o. Obsluha strojů na výrobu a zpracování vý - PowerJob s.r.o. dohodou Ústí nad Orlicí Obsluha strojů na výrobu a zpracování vý - PowerJob s.r.o. Operátoři velínů v betonárnách - dohodou Ústí nad Orlicí Operátoři velínů v betonárnách - Pomocní kuchaři - XIN YU CHINA s.r.o. dohodou Ústí nad Orlicí Pomocní kuchaři - XIN YU CHINA s.r.o. Pomocníci v kuchyni - Leoš Grim dohodou Ústí nad Orlicí Pomocníci v kuchyni - Leoš Grim Pomocníci v kuchyni - Leoš Grim dohodou Ústí nad Orlicí Pomocníci v kuchyni - Leoš Grim Pomocní kuchaři - GASTRO ROYAL, spol. s r.o. dohodou Ústí nad Orlicí Pomocní kuchaři - GASTRO ROYAL, spol. s r.o. Lakýrníci a natěrači kovů, kovových výro - CZ LOKO, a.s. dohodou Ústí nad Orlicí Lakýrníci a natěrači kovů, kovových výro - CZ LOKO, a.s. Pomocní skladníci - PowerJob s.r.o. dohodou Ústí nad Orlicí Pomocní skladníci - PowerJob s.r.o. Pomocníci v kuchyni - Ledax Vysoké Mýto o.p.s. dohodou Ústí nad Orlicí Pomocníci v kuchyni - Ledax Vysoké Mýto o.p.s. Kuchaři (kromě šéfkuchařů) - Střední škola obchodu, řemesel dohodou Ústí nad Orlicí Kuchaři (kromě šéfkuchařů) - Střední škola obchodu, řemesel Kuchaři (kromě šéfkuchařů) - ITH Večernice s.r.o. dohodou Ústí nad Orlicí Kuchaři (kromě šéfkuchařů) - ITH Večernice s.r.o. Lakýrníci a natěrači (kromě stavebních) - JOSEF STRNAD, spol. s r.o. dohodou Ústí nad Orlicí Lakýrníci a natěrači (kromě stavebních) - JOSEF STRNAD, spol. s r.o. Pomocníci v kuchyni - Střední škola obchodu, řemesel dohodou Ústí nad Orlicí Pomocníci v kuchyni - Střední škola obchodu, řemesel Haló! Jsem vaše příležitost! 500 Kč Ústí nad Orlicí Haló! Jsem vaše příležitost! Haló! Jsem vaše příležitost! 500 Kč Ústí nad Orlicí Haló! Jsem vaše příležitost! Dovolenka Štúrovo - termálne kúpalisko 189 Kč Ústí nad Orlicí Dovolenka Štúrovo - termálne kúpalisko ÚKLID-ÚSTÍ NAD ORLICÍ dohodou Ústí nad Orlicí ÚKLID-ÚSTÍ NAD ORLICÍ Naše peníze na vaše potíže. 10 Kč Ústí nad Orlicí Naše peníze na vaše potíže. Nabízím pozici Skladník 19 999 Kč Ústí nad Orlicí Nabízím pozici Skladník Prodej parcely v obci Řetová 650 000 Kč Ústí nad Orlicí Prodej parcely v obci Řetová Kolečkové inline brusle 1 000 Kč Ústí nad Orlicí Kolečkové inline brusle Hokejka Easton synergy 40 450 Kč Ústí nad Orlicí Hokejka Easton synergy 40
Další nové inzeráty >>

Okres Ústí nad Orlicí vznikl jako správní celek v dnešní podobě v roce 1960 sloučením bývalých okresů Lanškroun a Ústí nad Orlicí, převážné části okresů Vysoké Mýto a Žamberk, menší části okresu Litomyšl a několika obcí za historickou hranicí Moravy z okresu Zábřeh (Cotkytle, Červená Voda, Krasíkov, Strážná, Tatenice a část Bílé Vody včetně Moravského Karlova). Tvoří severovýchodní výběžek Pardubického kraje. Svoji rozlohou 1 267 km2 je po okrese Svitavy druhým největším okresem v kraji, na jeho rozloze se podílí 28 %. Hustota zalidnění 110 obyvatel na km2 je v kraji druhá nejvyšší po okrese Pardubice. Je jediným příhraničním okresem v Pardubickém kraji. Kromě krátké hranice s Polskou republikou na severovýchodě (30 km) hraničí na východě s Olomouckým krajem, na jihu a západě postupně s okresy Pardubického kraje, přitom nejdelší hranici má s okresem Svitavy. Na severozápadě sousedí s Královéhradeckým krajem. Silniční dopravě slouží hraniční přechod Dolní Lipka, železniční dopravě hraniční přechod Lichkov.
Okres je značně členitý – od rovin na západě po horský reliéf na severovýchodě. Území okresu leží v nadmořské výšce od 239 m (místo, na kterém opouští řeka Loučná území okresu) po 1 424 m (Králický Sněžník, nejvyšší místo Pardubického kraje). Do severozápadní části okresu zasahuje výběžek Orlické tabule. Jihozápadní a střední část náleží ke Svitavské pahorkatině. Východní část okresu tvoří Podorlická pahorkatina táhnoucí se od Žamberka přes Letohrad až po Lanškroun. Do východní části okresu zasahují Orlické hory (Suchý vrch 995 m a Buková hora 958 m), severovýchodní výběžek okresu je převážně tvořen masivem Králického Sněžníku. Na jihovýchodě zasahuje do území okresu malou částí Zábřežská vrchovina. Pestrost geologického podloží ovlivnila i rozložení různých typů půd od lehkých písčitých na Vysokomýtsku přes středně těžké na Orlickoústecku po těžké na Českotřebovsku.

Hydrologické poměry jsou ovlivněny polohou okresu na hlavním evropském rozvodí. Větší část okresu leží v povodí Labe, menší východní část v povodí Moravy. Hlavním tokem v okrese je Tichá Orlice, na severu Divoká Orlice, na jihu Třebovka a na východě Moravská Sázava. Největší vodní plochou je se 110 ha Pastvinská přehradní nádrž. Vydatné zdroje podzemních vod zejména v oblasti Vysokomýtské synklinály umožňují zásobovat vodou i uživatele mimo okres.

Klimatické poměry jsou v jednotlivých částech okresu odlišné. Podnebí okresu se výrazně mění s nadmořskou výškou. Oblast Vysokomýtska (západ) je nejteplejší a nejsušší. Průměrná roční teplota vzduchu zde je 8 ˚C, úhrn srážek je 650 – 700 mm. Oblast Lanškrounska (východ) je chladnější v průměru o 1 ˚C a úhrn srážek je o 100 mm vyšší. Výrazně chladnější a vlhčí klima má Králicko a část Žamberska, kde je ve vyšších polohách průměrná teplota jen 4 – 5 ˚C a průměr srážek převyšuje 900 mm.

Z celkové rozlohy okresu tvoří zemědělská půda 75 748 hektarů, z toho orná 48 197 ha, trvalé travní porosty 23 806 ha, sady a zahrady 3 746 ha, vodní plochy 1 282 ha. Na lesní půdu připadá 31,3 % rozlohy okresu.

Od posledních změn administrativních hranic okresů k 1. lednu 2007 je orlickoústecký okres rozdělen na 115 obcí, z toho 10 měst a jeden městys (Kunvald). Z celkového počtu 139 381 obyvatel (k 31. 12. 2008) tvořily ženy 50,6 %. V uplynulých 10 letech se počet obyvatel okresu postupně snižoval. Obrat v roce 2006 byl umožněn zvýšením počtu živě narozených dětí při současném poklesu počtu zemřelých osob v poproduktivním věku a v roce 2007 výrazným migračním přírůstkem osob v produktivním věku ze zahraničí.

Zemědělství se vzhledem k vyššímu zastoupení méně příznivých podmínek zaměřuje na chov skotu a s tím v rostlinné výrobě související produkcí krmiv (pícniny na orné půdě, louky a pastviny). Okres Ústí nad Orlicí má po okrese Pardubice nejrozsáhlejší průmyslovou základnu. Průmysl není v okrese orientován jednostranně, struktura oborů je poměrně pestrá. Největší objem produkce připadal v předchozích letech na elektrotechniku, textilní průmysl, výrobu strojů a zařízení. V poslední době však význam textilu poklesl, naproti tomu stále roste podíl výroby dopravních prostředků (autobusů).

Z hlediska dopravní infrastruktury je v okrese rozvinutá především železniční síť. Hlavní trati jsou elektrifikované, v roce 2008 byla dokončena elektrifikace trati Letohrad – Lichkov, což umožní rozšířit tranzitní dopravu do Polska. Nejvýznamnějším dopravním uzlem je Česká Třebová.

Dlouhodobě má ústecký okres poměrně nízkou míru nezaměstnanosti. V roce s nejvyšší nezaměstnaností (2004) hledalo v okrese práci 8,9 % práceschopného obyvatelstva. Postupně se míra registrované nezaměstnanosti snížila až na 5,0 % ke konci roku 2007.

K největším investicím patří v okrese výstavba průmyslových závodů v České Třebové, v Lanškrouně, v Ústí nad Orlicí, v Zámrsku a rekonstrukce závodu ve Vysokém Mýtě. K významným stavebním akcím v okrese lze též zařadit stavbu železničního koridoru, popř. rekonstrukci čistíren odpadních vod. Obchodní řetězce vystavěly ve větších městech v okrese supermarkety a svá obchodní a servisní střediska zde umístili nejvýznamnější producenti automobilů.

V oblasti bytové výstavby se města zaměřila na rekonstrukce panelových domů a budování technické infrastruktury pro výstavbu rodinných domů. Výstavba komunálních bytů byla orientována především na menší sociální byty, které mají zlepšit podmínky bydlení mladým rodinám. Rekonstrukce bytů po sovětské posádce zvýšila nabídku bytů v 90. letech ve Vysokém Mýtě, Klášterci nad Orlicí, České Třebové a v Červené Vodě. Nejintenzivnější bytová výstavba po roce 2000 probíhala na Lanškrounsku. Tato skutečnost bezprostředně souvisí s tím, že se v posledních 10 letech ve městě Lanškrouně dynamicky rozvíjí řada firem.

Ke zlepšení životního prostředí ve městech přispěly úpravy jejich center. Odborníci ocenili především rekonstrukci náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě. V zájmu snížení povodňového rizika v níže položených částech okresu probíhalo čištění koryt řek a došlo k obnově vodní nádrže Srnov. Na území celého okresu se v zájmu rozvoje cestovního ruchu budovaly cyklostezky s využitím prostředků z evropských fondů.

K turisticky atraktivním místům okresu patří zříceniny hradů Lanšperk, Litice a Žampach, historická jádra měst a malebná krajina s málo narušeným životním prostředím. Na Vysokomýtsku se stává turistickou dominantou rekonstruovaný areál zámku v Nových Hradech. Z novodobé historie poutá pozornost soubor pevností, vybudovaných před 2. světovou válkou v okolí Králík, Těchonína a Mladkova. Severní okraj okresu je součástí Chráněné krajinné oblasti Orlické hory, na severovýchodě se rozkládá Národní přírodní rezervace Králický Sněžník. Mezi chráněná území je zařazeno i údolí Divoké Orlice u Klášterce nad Orlicí a Tiché Orlice u Chocně (Peliny). Z přírodních parků lze uvést Lanškrounské rybníky, Jeřáb u Červené Vody a nejvýchodnější výběžek Orlických hor Suchý vrch – Buková hora. Lepšímu poznání přírody přispěly i nově vybudované rozhledny na Křížové hoře u Červené Vody, na Valu u Králík a na Kozlovském kopci u České Třebové.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tisk vybraných inzerátů >>
Odeslat výběr
Od Komu Kopie Text
Odběr inzerce
Po vložení emailu Vám budeme posílat inzeráty ze zvolené kategorie inzerce.
Novinky z okresu
Koncerty naladí na vánoční notu

Orlickoústecko - Kalendář akcí nabízí řadu vánočních koncertů, které zpříjemní adventní čas a navodí vánoční atmosféru.

OBRAZEM: Letohradská "zuška" ladila na Vánoce

Letohrad /FOTO/ - Základní umělecká škola Alfonse Muchy v Letohradu v úterý a ve středu uspořádala dva vánoční koncerty.

Pojištění dětí? Jde o nadstandard, důležitější je pojištění rodičů

Odpověď na otázku, zda se může vyplatit pojištění dítěte, dávají podle finančního poradce společnosti Partners Václava Valáška příklady z praxe. Dětské pojištění dává smysl především za podmínky pojištění vážných zdravotních komplikací, jako jsou trvalé následky úrazu nebo diagnóza závažného onemocnění.

Malé děti si zalyžují zdarma

Česká Třebová - Dolní Morava už zahájila zimní sezonu, Čenkovice začínají v sobotu. Na start čekají také v areálu Peklák v České Třebové. Jsou připraveni a čekají jen na sníh.

Bronzové odlitky připomenou Teslu

Lanškroun - Lanškroun spolupracuje s polským muzeem. Společně přiblíží historii podniků Tesla a Diora.