v CZ verzi 658 345 inzerátů, měsíčně nás navštíví přes 100 000 lidí

Vložit inzerát zdarma

Praha 12 inzerce zdarma, bazar

Sekce inzerce zdarma

Další nové inzeráty >>

Městská část Praha 12 se rozkládá na jižním okraji hlavního města Prahy po pravém břehu řeky Vltavy. Území je na severu vymezeno hranicí městské části Praha 4, východně navazuje městská část Libuš, na západě je ohraničeno tokem Vltavy a jižní vymezení tvoří vnější hranice hlavního města Prahy. Od středu města je vzdálena zhruba 9 km. Nejvyšší bod městské části se nachází 385 m n.m. a naopak nejnižší bod 190 m n.m.

Rozdělení Prahy - městská část Praha 12
Rozdělení Prahy - městská část Praha 12

Městskou část tvoří několik bývalých samostatných obcí, a to Modřany, Komořany, Cholupice, Točná a Kamýk. Největší z nich jsou Modřany, které mají ve znaku homoli cukru. Modřany se roku 1963 staly městem, a v roce 1968 byly přičleněny k hlavnímu městu Praha. Významnou kulturní památkou je kostel Nanebevzetí P. Marie se zvonicí, původně viniční dům, zasazený do terasovité zahrady dřívější vinice, a boží muka. Původně výlučně zemědělská obec s bohatou historií doznala podstatných změn od 60. let 19. století. Byl zde postaven cukrovar - první závod na rafinerii cukru v Čechách. v dalších letech přibyly strojírny, dřevařské závody, čokoládovna a další výrobní provozy v pobřežním pásu.

V roce 1963 byla k Modřanům připojena obec Komořany, která podobně jako Modřany patřila od 12. století vyšehradské kapitule. Do seznamu kulturních památek je zařazen zdejší renesanční zámek, přestavěný a rozšířený v 18. století na letní sídlo zbraslavských opatů.

V roce 1974 byly připojeny k Praze Cholupice s osadou Točná a začleněny do Modřan. Točná je nejjižnější a nejvýše položenou částí Prahy 12. První písemné zmínky o Točné pocházejí až z doby husitské, i když je pravděpodobné, že osada Točná existovala již v době, ze které se datují první zmínky o Komořanech a Cholupicích. na území Točné se nachází významná archeologická lokalita, keltské oppidum na Závisti. Jedná se pravděpodobně o největší keltskou pevnost ve střední Evropě.

V roce 1989 byla připojena k Modřanům část sídliště Lhotka a Libuš a pojmenována podle již vžitého názvu této oblasti na Kamýk. Městská část Praha 12 se rozkládá na ploše 2 331 hektarů a na jejím území žije zhruba 54 tis. obyvatel. Svou rozlohou se Praha 12 řadí mezi největší městské části (větší rozlohu mají již jen městské části Praha 6, Praha 5 a Praha 4). v počtu obyvatel pak Praze 12 mezi 57 městskými částmi patří 8. místo (více obyvatel mají městské části Praha 4, Praha 10, Praha 8, Praha 6, Praha 11, Praha 5 a Praha 3). Roku 1991 se dnešní městská část Praha 12 stává samostatným obvodem, kdy jako městská část Praha - Modřany získala pravomoci obvodu. Prahou 12 je tato městská část od komunálních voleb v listopadu 1994.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tisk vybraných inzerátů >>
Odeslat výběr
Od Komu Kopie Text
Odběr inzerce
Po vložení emailu Vám budeme posílat inzeráty ze zvolené kategorie inzerce.
Novinky z okresu
Dražební vyhláška; povinná: Zuzana Patkaňová

Veřejná vyhláška - Modřany - Na Beránku

Rodinný domek ve stínu velké stavby?

Na jednání 16. května vyjádřila Rada městské části Praha 12 nesouhlas s bytovým domem společnosti Evo Invest s. r. o. v Nesvadbově ulici.

Dražba; povinná: Michaela Kosohorská

Dražba; povinní: Hana Ďurovičová, Karel Ďurovič